مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ - Wednesday 22 May 2024
محتوا
آثار ملی ثبت شده در گیلان

آثار ملی ثبت شده در گیلان

این مقاله معرفی ۷۱۱ اثر شامل ابنیه تاریخی و مکان هایی در استان گیلان است که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. شهرهای گیلان به ترتیب الفبا آمده و ذیل هر کدام ابنیه تاریخی متعلق به همان شهر ذکر گردیده است. برای هر اثر ملی نیز شماره ثبت ملی، تاریخ ثبت و توضیحاتی پیرامون آن داده شده است.

یکشنبه 6 نوامبر 2011 - 09:31

تهیه و تنظیم: پرنیان

این مقاله شامل ابنیه تاریخی و مکان هایی در استان گیلان است که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. شهرهای گیلان به ترتیب الفبا آمده و ذیل هر کدام ابنیه تاریخی متعلق به همان شهر ذکر گردیده است. برای هر اثر ملی نیز شماره ثبت ملی، تاریخ ثبت و توضیحاتی پیرامون آن داده شده است. در این مقاله ۷۱۱ اثر ملی در گیلان معرفی شده است که تعداد آثار ثبت شده در هر منطقه به این شرح است: آستانه ۱۸ اثر تاریخی، املش ۱۶۰، انزلی ۵، طوالش ۴۰، رشت ۵۲، رودبار ۷۶، رودسر ۱۳۲، سیاهکل ۴۶، صومعه سرا ۴، فومن ۱۳۷، لاهیجان ۲۰، لنگرود ۳، ماسال ۱۸٫

 آستانه اشرفیه

بنای شماره ۱ (کارگاه نجاری) مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان آستانه اشرفیه، بخش کیاشهر، شهر کیاشهر، بندر کیاشهر، خیابان امام خمینی واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۶۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 بنای شماره ۵ (کارگاه سریشم سازی) مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان آستانه اشرفیه، بخش کیاشهر، شهر کیاشهر، بندر کیاشهر، خیابان امام خمینی واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۵۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 بنای شماره ۸ (بنای اداری – مالی) مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان آستانه اشرفیه، بخش کیاشهر، شهر کیاشهر، بندرکیاشهر، خیابان امام خمینی واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۴۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 بنای شماره ۹ (خانه قدیمی و انباری) مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان آستانه اشرفیه، بخش کیاشهر، بندر کیاشهر، خیابان امام واقع شده و این اثر در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۷۰۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 بنای شماره ۱۰ (بنای مهمانسرا) مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان آستانه اشرفیه، بخش کیاشهر، شهر کیاشهر، بندر کیاشهر، خیابان امام خمینی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۵۹۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 بنای شماره ۱۲ (خانه شماره ۲) مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان آستانه اشرفیه، بخش کیاشهر، شهر کیاشهر، بندر کیاشهر، خیابان امام خمینی واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۴۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

 بنای شماره ۱۳ (ساختمان ریاست) مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان آستانه اشرفیه، بخش کیاشهر، شهرکیاشهر، بندر کیاشهر، خیابان امام خمینی واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۵۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 بنای شماره ۱۴ (بنای اداری) مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان آستانه اشرفیه، بخش کیاشهر، بندر کیاشهر، شهر کیاشهر، بندر کیاشهر، خیابان امام خمینی واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۵۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 بنای شماره ۱۵ (خانه شماره ۱) مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان آستانه اشرفیه، بخش کیاشهر، شهر کیاشهر، بندر کیاشهر، خیابان امام خمینی واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۴۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 بنای شماره ۱۶ (ساختمان سردخانه) مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان آستانه اشرفیه، بخش کیاشهر، شهر کیاشهر، بندر کیاشهر، خیابان امام خمینی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۶۱۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 بنای شماره ۱۷ (ساختمان شورخانه) مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان آستانه اشرفیه، بخش کیاشهر، بندر کیاشهر، خیابان امام خمینی واقع شده و این اثر در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۷۰۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 پل خشتی نیاکو مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان آستانه اشرفیه، بخش مرکزی، روستای نیاکو واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۷۸۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 گورستان روس ها مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان آستانه اشرفیه، بخش کیاشهر، بندر کیاشهر، خیابان امام خمینی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۶۰۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

املش

بقایای استخر قدیمی شهر سمام مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای شهر سمام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۶۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه آقابنده مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش مرکزی، روستای نارنج داربن واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۲۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 تپه اذان قلعه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای اکبرآباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۷۲۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 تپه بی نیکی مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای گورج واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۱۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 تپه زازل مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای زازل واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۷۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 تپه سفید کر زازل مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای ملکوت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۵۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 تپه شهر سمام مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای شهر سمام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۶۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 تپه شیرخانی مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای زازل واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۵۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه صیقل خانی سیاه کوه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای مالس چال واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۸۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه قلاکوتی شبخوس لات مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، دهستان شبخوس واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۲۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه قلاکوتی ملکوت مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، جنوب روستای ملکوت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۹۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه مالگاه سرا سیاه کوه مربوط به پیش از اسلام و دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای سیاه کوه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۹۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه مشکی چال مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای اکبرآباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۷۲۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه موسی کلایه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای موسی کلایه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۰۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه نصف چوری مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای دیماجانکش واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۰۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه کوته سر (قلا سربویه) مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای بویه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۳۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه گل گاوزبان مالگاه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای امام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۱۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

شاه نشین قلعه نفت خانی مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای دیماجانکش واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۴۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

غار تپهابن گورج مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای گورج واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۱۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

غار هفت خم تله سیاه کوه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای سیاه کوه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۷۳۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

قلعه شاه نشین گورج مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای گورج واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۵۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

محوطه آستان کلاکاکرود مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کاکرود واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۱۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

محوطه اربوداردشت مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، اربوداردشت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۸۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

محوطه استخر سر قدیم مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای استخر سر واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۲۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

محوطه بشمن کند سر مربوط به پیش از اسلام – دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کجید واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۳۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

محوطه بهارکش مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای بهار کش واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۷۲۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

محوطه جاوید دشت مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کجید واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۵۹۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

محوطه جورخانان سر مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کاکرود واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۳۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

محوطه خوش خانی مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای امام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۰۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

محوطه دشتن سیاخلک مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای سیاخلک واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۷۰۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

محوطه روستای لَلِـه جار مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای ملکوت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۷۰۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

محوطه روستای موسی کلایه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای موسی کلایه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۷۰۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

محوطه سراسر B مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای سراسر واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۳۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

محوطه سیاه برک موسی کلایه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای موسی کلایه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۱۰۷۰۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.[

محوطه سیاه کوه مربوط به پیش از اسلام – دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای سیاه کوه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۴۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه سید سرا A مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، دهستان سمام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۸۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه سید سرا B مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای سید سرا واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۵۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه شاه نشین تپه تماجان مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان تا دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، حدفاصل روستای تماجان به قلعه تماجان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۵۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه شماره ۱ شهر سمام مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای شهر سمام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۴۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه شیر چاک علیا مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای شیر چاک واقع شده و این اثر در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۴۴۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه علیجان زمین سر مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای دیماجانکش واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۸۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه غیاث آباد مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان تا دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای مربو واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۷۰۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه لاغر زمین مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای گورج واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۵۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه لیاراستن خان مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کجید واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۹۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه لیسین سرسیاه کوه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای سیاه کوه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۸۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه مالس چال مربوط به سده‌های اولیه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، دهستان سمام، روستای مالس چال واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۳۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه مطلاکوه A مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای مطلاکوه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۹۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه میل دشت امام مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای امام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۴۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه هلوبن دره شوک مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای هلوبن دره واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۹۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه و مرتع تاریخی بالم بر مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای شیرچاک واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۶۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه و گورستان باباجان دره مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای باباجان دره واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۷۰۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه و گورستان پراک مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کجید واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۹۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه پائین محله آسیابسران مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، روستای پائین محله آسیاب سران واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۲۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه چاک شهر سمام مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای شهر سمام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۶۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه چشمه سربویه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای بویه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۷۲۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه چورن سر کشمش مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کشمش واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۷۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه کام کوه شهر سمام مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کجید واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۷۳۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه کوته سرکلامرود مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کلامرود واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۱۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه گاره سراسک مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای اسک واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۹۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه گل و گیران مربوط به پیش از اسلام – دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای شیرچاک واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۷۳۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه گل گاو زبان تپهه للـه جار مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای ملکوت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۹۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه قبرستان لنگه تماجان مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای تماجان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۲۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه ۱۹ کیا A مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کجید واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۲۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه ۱۹ کیا B مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کجید واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۲۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

مرتع و محوطه سراسر A مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای اربوداردشت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۷۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان اسلامی ابرسو مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کشمش واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۹۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان اسلامی الله کلنگه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای الله کلنگه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۴۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان اسلامی زازل مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای زازل واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۶۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان اسلامی ملکوت مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای للـه جار واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۲۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان اسلامی موسی کلایه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای موسی کلایه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۴۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان اسلامی گاره سراسک مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای اسک واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۵۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان خشکه لنگه کرفکش مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان – دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کرفکش واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۴۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان سرتربت۲ مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه روستای سرتربت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۷۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان طلا چال ملکوت مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای ملکوت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۷۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان للـه جار مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای ملکوت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۲۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان گاو سره چال امام مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان – دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای امام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۷۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

قبرستان لگموج مربوط به دوره ایلخانی است و در شهرستان املش، بخش مرکزی، دهستان املش شمالی، روستای لگموج واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۴۳۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه لگموج A مربوط به سده‌های میانه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش مرکزی، دهستان املش شمالی، روستای لگموج واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۴۴۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه لگموج B مربوط به دوره تیموریان – دوره صفوی است و در شهرستان املش، بخش مرکزی، دهستان املش شمالی، روستای لگموج واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۴۳۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

بقعه آقا سید احمد اشکیت مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان املش، بخش مرکزی، روستای اشکیت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۰۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

بقعه آقا سید علی کیاشکر پس مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان املش، بخش مرکزی، دهستان املش شمالی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۰۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

بقعه آقا سیدجمال الدین مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کاکرود واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۱۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

بقعه باباجان دره مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای بابا جان دره واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۰۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

آسیاب محمد جان مطلاکوه مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای مطلاکوه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۱۰۰۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

حمام قدیمی روستای کهنه کویه مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کهنه کویه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۰۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه امان الله خان صوفی مربوط به اواخر دوره قاجار است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، مرکز روستای امام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۵۸۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

منزل محمد تقی صوفی سیاوش مربوط به دوره قاجار است و در املش، خیابان امام خمینی، روبروی پارک میرزا کوچک واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۰ با شمارهثبت ۴۰۱۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه میرزا یوسف صوفی مربوط به دوره قاجار است و در املش، خیابان امام خمینی، کوچه رهبری واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۵۸۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه مسکونی پاک سرشت صوفی مربوط به اواسط دوره قاجار است و در املش، پارک میرزا کوچک خان، کوچه رهبری واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۳ با شمارهثبت ۱۱۱۰۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

پل خشتی املش مربوط به دوره قاجار است و در املش، پارک میرزاکوچک خان، خیابان آیت اله صدوقی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۱۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه گوهر تاج خانم مربوط به دوره پهلوی است و در املش، بلوار امام خمینی، کوچه رهبری، پلاک ۱۱ واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۹۲۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه شیرچاک علیا و سفلی مربوط به هزاره دوم و اولقبل از میلاد است و در شهرستان املش، دهستان کجید، روستای شیرچاک واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ با شمارهثبت ۵۴۰۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه روستای زازل مربوط به هزاره اولقبل از میلاد است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای زازل واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۷۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

بقعه آقا سید احمد اشکیت مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان املش، بخش مرکزی، روستای اشکیت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۰۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

بقعه آقا سید علی کیاشکر پس مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان املش، بخش مرکزی، دهستان املش شمالی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۰۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

بقعه آقا سیدجمال الدین مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کاکرود واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۱۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

بقعه باباجان دره مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای بابا جان دره واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۰۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

بقعه سرتربت مربوط به دوره تیموریان است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای باباجان دره واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۷۲۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

آسیاب محمد جان مطلاکوه مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای مطلاکوه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۱۰۰۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه پائین محله آسیابسران مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، روستای پائین محله آسیاب سران واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۲۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه آقابنده مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش مرکزی، روستای نارنج داربن واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۲۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه آستانه کندی شیرچاک سفلی مربوط به پیش از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای شیرچاک سفلی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۸۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه تماجان مربوط به عصر آهنI است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای تماجان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۲۵۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه دشتن A سیاخولک در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای سیاخولک واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۵۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه هلوبن دره شوک در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای هلوبن دره شوک واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۷۲۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

حمام قدیمی روستای کهنه کویه مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کهنه کویه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۰۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه امان الله خان صوفی مربوط به اواخر دوره قاجار است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، مرکز روستای امام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۵۸۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه چشمه سربویه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای بویه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۷۲۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه صوفی عنایتی مربوط به دوره پهلوی است و در املش، خیابان امام خمینی، کوچه رهبری، پلاک ۳ واقع شده و این اثر در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۲۶۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه عزیرا… خان صوفی مربوط به دوره پهلوی اول است و در املش، خیابان آیت ا صدوقی شماره ۶۴۶۸۵، ۴۴۹۵۱ واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۹۳۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه تقی خان صوفی مربوط به دوره پهلوی اول است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، مرکز روستای امام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۵۸۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

منزل محمد تقی صوفی سیاوش مربوط به دوره قاجار است و در املش، خیابان امام خمینی، روبروی پارک میرزا کوچک واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۰ با شمارهثبت ۴۰۱۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه میرزا یوسف صوفی مربوط به دوره قاجار است و در املش، خیابان امام خمینی، کوچه رهبری واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۵۸۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه هادی خان صوفی مربوط به دوره پهلوی دوم است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای امام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۵۸۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه مسکونی پاک سرشت صوفی مربوط به اواسط دوره قاجار است و در املش، پارک میرزا کوچک خان، کوچه رهبری واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۳ با شمارهثبت ۱۱۱۰۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه گوهر تاج خانم مربوط به دوره پهلوی است و در املش، بلوار امام خمینی، کوچه رهبری، پلاک ۱۱ واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۹۲۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان شهر سمام در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای شهر سمام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۹۶۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

غار شماره۲ روستای کشمش در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کشمش واقع شده و این اثر در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۴۴۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان اسلامی ابرسو مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کشمش واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۹۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان اسلامی الله کلنگه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای الله کلنگه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۴۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان اسلامی زازل مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای زازل واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۶۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان اسلامی ملکوت مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای للـه جار واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۲۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان اسلامی موسی کلایه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای موسی کلایه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۴۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان اسلامی گاره سراسک مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای اسک واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۵۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان خشکه لنگه کرفکش مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان – دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کرفکش واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۴۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه سرتربت مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای سرتربت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان سرتربت۲ مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه روستای سرتربت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۷۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان سرتربت ۳ مربوط به پیش از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای سرتربت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۸۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان طلا چال ملکوت مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای ملکوت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۷۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان للـه جار مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای ملکوت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۲۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان گاو سره چال امام مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان – دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای امام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۷۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

پل خشتی املش مربوط به دوره قاجار است و در املش، پارک میرزاکوچک خان، خیابان آیت اله صدوقی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۱۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه قبرستان لنگه تماجان مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای تماجان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۲۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان احسن کلا بویه در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای بویه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۷۳۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان بیجارگه موسی کلایه در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای موسی کلایه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۳۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان تلاسر در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کشمش واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۶۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان تماجان الف مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای تماجان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۴۴۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان تماجان B مربوط به عصر آهن دو ، I است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای تماجان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۶۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان جاوید دشت A مربوط به پیش از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کجید واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۵۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان خرس لونه امام در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای امام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۶۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان خوش خانی مربوط به پیش از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای امام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۹۶۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان روستای مربو در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای مربو واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۷۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان زرچاک ۱ در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای زرچاک واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۰۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان سرخ زیمی در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای کلام رود واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۶۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان سفید کل (سفید کر) مربوط به پیش از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای سیاه کوه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۶۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان سوخته ملکوت مربوط به پیش از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای ملکوت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۳۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان غیاث آباد مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای مربو واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۱۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان لاغر زمین در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای گورج واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۰۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

قبرستان لگموج مربوط به دوره ایلخانی است و در شهرستان املش، بخش مرکزی، دهستان املش شمالی، روستای لگموج واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۴۳۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان لیار چاله امام مربوط به عصر آهن است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای امام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۷۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان نرم کش در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای موسی کلایه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۸۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان نفت خانی مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای دیماجانکش واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۴۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

سه منزل مسکونی خانم نعمتی مربوط به اواخر دوره قاجار است و در املش، کوچه رهبری، ۶۷۱۵۶، ۴۴۹۵۱ واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۹۳۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

قبر بابا ملهود مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای شیرچاک علیا واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۲۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

قلاکوتی خرکال مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای خسیل دشت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۹۶۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

میل امام مربوط به پیش از اسلام – دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای امام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ با شمارهثبت ۵۷۰۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

پناهگاههای صخره‌ای روستای اسک مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای اسک واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۳۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان نقاره کول در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای موسی کلایه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۳۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان گردنه سر A مربوط به عصر آهن دو ، I است و در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای بویه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۸۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان گلیم کرموسی کلایه در شهرستان املش، بخش رانکوه، روستای موسی کلایه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۰۶۳۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.


بندر انزلی

 اداره گمرک مربوط به دوره قاجار است و در بندر انزلی، کنار مرداب رودخانه غازیان واقع شده و این اثر در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۸۳۹۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

بنای شهرداری مربوط به دوره پهلوی است و در بندر انزلی، جنب بلوار قدس واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۶ با شمارهثبت ۱۵۱۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

ساختمان موزیک مربوط به دوره پهلوی است و در بندر انزلی، بین ساختمان شهرداری و فرمانداری واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۶ با شمارهثبت ۱۵۱۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

مناره انزلی یا برج ساعت در گذشته به عنوان فانوس دریایی بندر انزلی بود و امروز ساعت را به اهالی انزلی نشان می‌دهد.طبق نوشته‌ها در سفرنامهخسروخان گرجی حاکم گیلان آن را درسال ۱۲۳۰ هجری – قمری برابر ۱۸۱۵ میلادی و ۱۱۹۴ شمسی از آجر بنا نهاده‌است. هدف از ایجاد این بنا، دیده بانی از دریا و هم به منزله فانوس دریائی بوده‌است تا دریانوردان شب هنگام ساحل را با مشاهده روشنائی در بالای منار، شناسائی و شناور خود را به داخل کانال برسانند، روی همین اصل، چراغی برفرازآن روشن و نگهبانی در آنجا به کشیک دادن می‌ایستاد. درسال ۱۳۰۷ شمسی پس از مرمت این برج ساعتی چهارسو برفراز آن استوار گردید. شهرداری این ساعت را که هفته کوک بوده از کشور آلمان خریداری و نصب نموده بود. متأسفانه سال‌ها بود که دیگر زنگ ساعت آن به گوش نمی‌رسید وساعت از کار افتاده بود تا اینکه در سال ۱۳۶۹ شمسی شهرداری ساعت قدیمی را که فرسوده بود تعویض و ساعت الکتریکی را به جای آن نصب نموده‌است.ارتفاع منار۲۸ متر تا بلکون۲۰ متر است.

 

کاخ میان پشته این کاخ در میان پشته و بین دو پل انزلی و پل غازیان در محوطه و سیعی واقع شده است . قبل از احداث آن، در همان مکان کاخ باشکوه خوشتاریا قرار داشت، این کاخ اختصاص داشت به تاجر روس که از اولین کسانی بود که صنعت برق را وارد ایران کرد . روایت است در دورانی که خبری از روشنایی برق نبود در شب‌های مه آلود بندر انزلی این بنا با نور خود منظره‌ای زیبا را به وجود می‌آورد . بنای کاخ میان پشته از سال ۱۳۰۸ شمسی جای کاخ خوشتاریا آغاز و بین سالهای ۱۳۱۳ – ۱۳۱۴ شمسی پایان یافت . مساحت زیر بنای آن ۱۱۶۸ مترمربع می‌باشد .بدنه ساختمان دو جدار و از بلوک سیمانی ساخته شده دارای ۱۱ اتاق و یک سالن پذیرایی و چهار سرویس حمام و دستشویی با نمای بسیار زیباست. این کاخ در حال حاضرموزه نظامی می‌باشد و انواع سلاحهای گرم و سرد از زمان صفویه تا کنون در معرض دید عموم است. موزه نظامی بندرانزلی در ساختمانی قرار گرفته که خود موزه‌ای از معماری و هنر است. این کاخ موزه که در میان باغ دلگشایی با درختهای نارنج و سرو محصور شده از شمال به آبهای نیلگون خزر نظاره دارد. بنای این کاخ موزه که به کاخ میان پشته معروف است در سال۱۳۰۹ به دستور رضاخان و به دست مهندسان ایرانی ساخته شده است. از در شمالی به راهروی پهن سرسرای کاخ وارد می‌شوی که اکنون ماکتهایی از کشتی‌های مختلف و برخی ابزار دیگر دریایی در دو طرف و وسط آن قرار داده شده‌است. بعد از گذر از میان این راهرو به محوطه سرسرای کاخ می‌رسی که با دو ردیف پله متقارن سپید زیبا تو را به طبقه بالا راهنمایی می‌کند. ساختمان دارای یک سرسرای وسیع ،  ۱۱اتاق و یک سالن پذیرایی با چهار حمام و دستشویی است. سقف اتاقها از بتون مسلح است و روی آن به شکل زیبایی با دستان هنرمندان گچ بری شده و گوشه‌ها نیزبا تعدادی مجسمه‌های کوچک گچی زینت داده شده است. کاخ میان پشته پس از انقلاب اسلامی چند سالی بلا استفاده ماند و از سال۱۳۶۷بازسازی شد.


طوالش

 محوطه آتشگاه طوالش مربوط به هزاره اول قم تا دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای مکش واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۱۱۴۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه تول ۱ و گورستان اسلامی مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان تا دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای تول واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۹۹۱۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه تول ۹ مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای تول واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۱۱۲۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه تول مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان تا دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای تول واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۹۹۱۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه تول ۴ مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان تا دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای تول واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۹۹۲۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه تول ۵ مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای تول واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۱۱۲۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

مجموعه آتشگاه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای مکش واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۱۲۸۱۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه تندبین شمالی مربوط به عصر آهن، دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای تندبین واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۱۳۲۲۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه حسن دیرمانی ۵ مربوط به عصر آهن دو ودوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای حسن دیرمانی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۱۳۲۲۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه دیزگاه ۱ مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان تا دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای دیزگاه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۹۹۲۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان اسلامی دیزگاه ۲ مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای دیزگاه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۱۲۸۱۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه دیزگاه ۴ مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای آق اولر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۱۱۲۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه باستان دیکلیان مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، دهستان کوهستانی طالش، روستای دیکلیان واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شماره ثبت ۲۱۵۵۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه باستانی شیخ مراد مربوط به نیمه دوم هزاره اول ق تا سده‌های متاخر دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان طوالش، بخش حویق، دهستان چوبر، روستای بالامحله واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شماره ثبت ۲۱۵۵۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه مریان کوشنی مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای مریان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۱۱۲۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه و گورستان مریان وآق اولر مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در شهرستان تالش، روستای آق اولرومریان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۷۹ با شمارهثبت ۲۷۴۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه مریان ۱ در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای مریان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۱۱۰۰۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه مریان ۲ مربوط به هزاره اول قبل از میلاد است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای مریان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۱۱۲۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه مریان ۳ مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای مریان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۱۱۰۰۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان مریان ۴ مربوط به عصر آهن دو است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای مریان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۱۲۸۲۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه مریان ۵ در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای مریان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۱۱۰۰۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه مریان ۸ در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای مریان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۱۱۰۰۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه مریان ۱۰ در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای مریان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۱۱۰۰۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه مریان ۱۱ مربوط به تا دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای مریان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۱۱۰۱۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه مین آخور داش مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای مکش واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۸۳ با شمارهثبت ۱۱۱۶۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه نولی بولاغ سفلی مربوط به تا اوایل دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای نولی بولاغ واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۱۱۲۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه کولنه مربوط به هزاره اول قبل از میلاد – دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، دهستان کوهستانی واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۱۲۸۱۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان تندبین ۲ مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان – است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای تندبین واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۸۳ با شمارهثبت ۱۱۱۵۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

قلعه لیسار مربوط به دوره سلجوقیان است و در شهرستان تالش، روستای لیسار واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۸۷۸۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

بقعه بابا حاج علی مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان طوالش، روستای شیله وشت سفلی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۱۰۵۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

بقعه شاه میل لرزان مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان طوالش، روستای شاه میل لرزان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۰ با شماره ثبت ۴۱۹۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

حمام مریان مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای آق اولر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۹۱۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه خاندان آقا جانی مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان طوالش، بخش کرگانرود، روستای سیاه جعفر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۱۱۴۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

مسجد آق اولر مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان تالش، روستای آق اولر واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شماره ثبت ۳۳۶۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه باستانی شیخ مراد مربوط به نیمه دوم هزاره اول ق تا سده‌های متاخر دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان طوالش، بخش حویق، دهستان چوبر، روستای بالامحله واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شماره ثبت ۲۱۵۵۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه شمال غرب تندبین مربوط به هزاره ۱- است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای تندبین واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ آذر ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۱۲۵۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه مرادول در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، دهستان کوهستانی، روستای مرادول واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ با شماره ثبت ۲۲۲۳۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه گل باشی ۱ در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای مریان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۱۱۲۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه کل باشی مریان ۲ در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای مریان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۱۱۰۰۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تربه قوشه جد ترک محله مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان طوالش، بخش مرکزی، روستای ترک محله واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۱۱۴۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

 رشت

مسجد مستوفی مربوط به اواخر دوره صفوی و اوایل دوره قاجار است و در رشت، خیابان استاد مطهری، بادی ا، نرسیده به بازار رشت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۲۷۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

آرامگاه پور داود مربوط به دوره قاجار است و در رشت، بازارچه سبزه میدان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۸۷۸۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

حمام حاجی مربوط به دوره قاجار است و در رشت، خیابان شهید مطهری، گذر بادی الله، نبش کوچه تحویلی واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۸۳ با شمارهثبت ۱۱۱۴۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه آوانسیان مربوط به دوره قاجار است و در رشت، میدان شهرداری، ضلع غربی مجتمع خاتم الانبیاء واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۲۲۳۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه اشکوری مربوط به دوره قاجار است و در رشت، بلوار مطهری، دهانه بازار، مسجد صوفی واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۸۳ با شمارهثبت ۱۱۱۴۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه رحمت سمیعی مربوط به دوره قاجار است و در رشت، محله ساغری سازان، کوچه شهید بیانی، پلاک ۲۴ واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۸۳ با شمارهثبت ۱۱۱۴۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

منزل سردار جنگل مربوط به دوره قاجار است و در رشت، سبزه میدان، استادسرا واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۲۵۰۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه سید علی مقیمی مربوط به دوره قاجار است و در رشت، خیابان مطهری، حاجی آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۶ با شمارهثبت ۱۵۰۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه ممیزی مربوط به دوره پهلوی اول است و در رشت، میدان شهرداری، ابتدای خیابان سعدی واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۲۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه پورعباس مربوط به دوره قاجار است و در رشت، میدان صیقلان، ابتدای خیابان مطهری، کوچه حاج میرزا خلیل رفیع، بن بست اخوان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۲۷۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

ساختمان آموزش و پرورش مربوط به دوره قاجار است و در رشت، میدان صیقلان، محله ساغری سازان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۲۵۱۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

سردربقعه خواهر امام مربوط به دوره قاجار است و در رشت، خیابان مطهری، کوچه ساغریسازان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۳۸۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

سردرحمام گلزار مربوط به دوره قاجار است و در رشت، سبزه میدان پیر سرا، کنار فروشگاه صابری، پ ۶ واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۸۳ با شمارهثبت ۱۱۱۵۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

عمارت کلاه فرنگی رشت مربوط به دوره قاجار است و در رشت، ضلع جنوبی پارک قدس (محتشم) واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۷۵ با شمارهثبت ۱۷۶۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

مدرسه رشیدی مربوط به دوره قاجار است و در رشت، پل عراق، خیابان دانشسرا واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۸۷ با شمارهثبت ۲۳۰۴۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

مدرسه فروغ مربوط به دوره قاجار است و در رشت، محله آفخرا واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ با شمارهثبت ۲۴۳۷۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

مسجد جامع جورشر مربوط به دوره قاجار است و در رشت، مرکز شهر لشت نشاء واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۷۵ با شمارهثبت ۱۷۸۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

مسجد حاج حاکم نصیر رشتی مربوط به دوره قاجار است و در رشت، خیابان مطهری، کوچه ساغریسازان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۳۸۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

مسجد مستوفی مربوط به اواخر دوره صفوی و اوایل دوره قاجار است و در رشت، خیابان استاد مطهری، بادی ا، نرسیده به بازار رشت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۲۷۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

پل خشتی چمار سرا مربوط به دوره قاجار است و در رشت، روی رودخانه گوهررود واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۷۸ با شمارهثبت ۲۳۷۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

کاروانسرای سعادت مربوط به دوره قاجار است و در رشت، بازار، کاروانسرای سعادت واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۹۱۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

کاروانسرای طاقه کوچک مربوط به اواسط دوره قاجار است و در رشت، ضلع شمالی بازار، جنب مسجد جامع واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهثبت ۳۳۶۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

کاروانسرای طاقی بزرگ مربوط به دوره قاجار است و در رشت، خیابان شریعتی، کوچه بازار واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۹۱۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

کاروانسرای ملک مربوط به دوره قاجار است و در رشت، خیابان شریعتی، کوچه بازار واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۹۱۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

دبستان مریم مربوط به دوره پهلوی اول است و در رشت، میدان شهرداری، ابتدای خیابان سعدی، روبروی استانداری قدیم واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۲۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

آرامگاه میرزا کوچک مربوط به دوره پهلوی ۱۳۹۰ ه. ق. است و در رشت، محله سلیمانداراب واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۸۷۸۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

اداره پست مربوط به دوره پهلوی است و در رشت، ضلع شمالی میدان شهرداری واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهثبت ۳۴۹۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

ساختمان استانداری مربوط به دوره پهلوی است و در رشت، ضلع میدان شهرداری، خیابان سعدی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهثبت ۳۴۹۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

ساختمان میراث گیلان (خانه قدیری) مربوط به دوره پهلوی است و در رشت، سبزه میدان ـ کوچه احتساب واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۷۹ با شمارهثبت ۲۶۸۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

سرای میخچی مربوط به دوره پهلوی است و در رشت، خیابان شریعتی، روبروی مسجد حاج مجتهد واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۵۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

مجموعه شهرداری مربوط به دوره پهلوی است و در رشت، میدان شهرداری واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۶ با شمارهثبت ۱۵۱۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. شامل ساختمان شهرداری و برج ساعت آن که نماد شهر رشت می‌باشد و نیز موزه پست و ساختمان قدیمی هتل ایران می‌باشد. مجموعه بناهای میدان شهرداری رشت در اوایل سلطنت رضا شاه پهلوی (۱۳۰۴-۱۳۲۰ ه.ش) احداث شده است. برج ساعت شهرداری که نماد شهر رشت محسوب می‌شود، به هنگام وقوع زلزله مهیب و ویرانگر گیلان در سال ۱۳۶۹ ویران شده بود که چندی بعد به صورت سابق بازسازی گردید.

 

دبیرستان شهید بهشتی که قبلا به نام مدرسه شاپور نامیده می شد. این مدرسه مربوط به دوره پهلوی است و در رشت، میدان فرهنگ واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۶ با شمارهثبت ۱۵۱۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

هتل ایران مربوط به دوره پهلوی است و در رشت، میدان ضلع شمالی شهرداری واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهثبت ۳۴۹۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

کاروانسرای چینی چیان مربوط به دوره پهلوی است و در رشت، شمال غرب بازار، نزدیک چها رسوق (بازار رشت) واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهثبت ۳۳۶۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

کوره آجرپزی مربوط به دوره پهلوی است و در رشت، گلسار، بلوار توحید، تقاطع بلوار توحید به بلوار گیلان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۲۷۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

بقعه سید محمد یمنی مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان رشت، بخش لشت نشاء، روستای لیچاه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهثبت ۱۳۲۲۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

عمارت و باغ تاریخی چوکام مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان رشت، بخش خمام، روستای چوکام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهثبت ۱۳۲۲۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

پل لیشاوندان مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان رشت، روستای لیشاوندان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۷۵ با شمارهثبت ۱۷۸۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

پل گیشه دمرده مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان رشت، دهستان بلسبنه، روی رودخانه گیشه دمرده واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۳۸۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

کاروانسرای لات مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان رشت، روستای سراوان واقع شده و این اثر در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۵۶ با شمارهثبت ۱۵۶۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه منتظری مربوط به ۱۲۵۲ ه. ش. است و در شهرستان رشت، بخش سنگر، دهستان سراوان، پارک جنگلی سراوان، موزه میراث روستایی گیلان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۱۹۰۹۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه میر سیار مربوط به ۱۲۹۶ ه. ش. است و در شهرستان رشت، بخش سنگر، دهستان سراوان، پارک جنگلی سراوان، موزه میراث روستایی گیلان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۱۹۰۹۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه پر مهر مربوط به ۱۲۰۰ هجری شمسی است و در شهرستان رشت، بخش سنگر، دهستان سراوان، پارک جنگلی سراوان، موزه میراث روستایی گیلان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۱۹۰۹۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه چنچو مربوط به سده۱۴ه. ق. است و در شهرستان رشت، بخش سنگر، دهستان سراوان، پارک جنگلی سراوان، موزه میراث روستای گیلان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۱۹۰۹۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

خانه یک اتاقه مربوط به دوره معاصر است و در شهرستان رشت، بخش سنگر، دهستان سراوان، پارک جنگلی سراوان، موزه میراث روستایی گیلان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۲۷۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

بنای چایخانه موزه میراث روستایی مربوط به دوره معاصر است و در شهرستان رشت، بخش سنگر، دهستان سراوان، پارک جنگلی سراوان، موزه میراث روستایی گیلان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۲۷۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

کوره زغال مربوط به دوره معاصر است و در شهرستان رشت، بخش سنگر، دهستان سراوان، پارک جنگلی سراوان، موزه میراث روستایی گیلان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۲۷۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

انبار برنج مربوط به دوره معاصر است و در شهرستان رشت، بخش سنگر، دهستان سراوان، پارک جنگلی سراوان، موزه میراث روستای گیلان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۲۷۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تالار اجتماعات مربوط به دوره معاصر است و در شهرستان رشت، بخش سنگر، دهستان سراوان، پارک جنگلی سراوان، موزه میراث روستایی گیلان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۲۶۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

پل تاریخی مرغانه پرد مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان رشت، بخش کوچصفهان، روستای لاله دشت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهثبت ۱۳۲۱۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

موزه روستایی مربوط به دوره معاصر است و در شهرستان رشت، بخش سنگر، روستای سراوان، پارک جنگلی سراوان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۱۹۰۹۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

رودبار

پناهگاه صخره‌ای خلوشت مربوط به دوران فرادیرینه‌سنگی است و در شهرستان رودبار، بخش عمار لو، روستای خلوشت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ با شمارهثبت ۱۱۷۴۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه باستانی گنج پر مربوط به دوران پارینه‌سنگی قدیم است و در شهرستان رودبار، بخش مرکزی، دهستان رستم آباد جنوبی، روستای کلورز واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۳۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه باستانی کوله کش مربوط به سده‌های اولیه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش مرکزی، دهستان رستم آباد جنوبی، روستای کوله کش واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۲۵۱۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه سیاه کوه مربوط به سده‌های اولیه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش خورگام، دهستان دلفک، روستای گردویشه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۲۵۱۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه شماره یک کرماک بالا مربوط به پیش از اسلام – دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش عمارلو، روستای کرماک بالا واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۳۸۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه میانکولان پارودبار مربوط به دوره ساسانیان -قرون اولیه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخشعمارلو، روستای پارودبار واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۳۸۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه کوله هزار خال اربناو مربوط به سده‌های اولیه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش مرکزی، دهستان رستم آباد جنوبی، روستای اربناو واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۲۵۲۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

قلعه دخترلویه مربوط به اواخر دوره ساسانیان -اوایل دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش مرکزی، روستای لویه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ با شمارهثبت ۱۱۷۴۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

قلعه و محوطه کلاس کمر مربوط به عصر آهن دو و دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش عمارلو، روستای ویه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهثبت ۱۲۸۲۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

مجموعه دوگامیان مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش مرکزی، روستای جوکین واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهثبت ۱۲۸۳۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه تاریخی عروفین مربوط به سده‌های اولیه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش مرکز ی، دهستان رستم آباد جنوبی، روستای سرشمام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۲۵۱۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه خرپین مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش مرکزی، روستای فیلده واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۹۳۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه رستم خانی کش مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان تا دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش عمارلو، روستای یکنم واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۴۰۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه سل گاه مربوط به پیش از اسلام – دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش مرکزی، روستای سرشمام واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۳۹۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه سیاه پس مربوط به عصر آهن – دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش عمارلو، روستای لایه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۳۹۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه سینه خانی مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش مرکزی، روستای فیلده واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۹۴۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه فیلده مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، جنوب غرب رستم آباد جنوبی واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۹۳۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه نظرگارو مربوط به سده‌های میانه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش مرکزی، دهستان رستم آبادجنوبی، روستای کلورز واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۲۵۱۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه چریه مربوط به هزاره اولقبل از میلاد – سده‌های میانه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش مرکزی، دهستان رستم آباد جنوبی، روستای چریه واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۲۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان اسلامی منجیل مربوط به سده‌های میانه و متاخر دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش مرکزی، شهر منجیل، گورستان فعلی شهر واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۵۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان برن (ب) مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش مرکزی، شمال دارستان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۳۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان پیران رز مربوط به هزاره اولقبل از میلاد – سده‌های میانه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش خورگام، دهستان دلفک، روستای چهش واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۲۵۱۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه رستم خانی کش مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان تا دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش عمارلو، روستای یکنم واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۴۰۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه جلالیه مربوط به عصر آهن – دوره اشکانیان – دوره ساسانیان است و در شهرستان رودبار، بخش مرکزی، روستای جلالیه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۳۹۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه کرماک پائین مربوط به عصر آهن – دوره اشکانیان است و در شهرستان رودبار، بخش عمارلو، روستای کرماک پائین واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۳۸۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه کلشی مربوط به دوره اشکانیان – دوره ساسانیان است و در شهرستان رودبار، روستای رشی واقع شده و این اثر در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۴۷ با شمارهثبت ۴۲۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه شیلانیک پشته اسکابن مربوط به عصر آهن دودوره اشکانیان است و در شهرستان رودبار، بخش عمارلو، روستای اسکابن واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۹۳۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه‌های تاریخی سرخ کولان مربوط به دوره سلجوقیان – دوره ایلخانی است و در شهرستان رودبار، بخش عمارلو، روستای پارودبار واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهثبت ۱۲۸۳۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

قلعه کول (قلعه تپه) مربوط به دوره ساسانیان است و در شهرستان رودبار، روستای انار کول واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ با شمارهثبت ۷۵۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

غار باستانی دربند۱مربوط به دوره نوسنگی است و در شهرستان رودبار، روستای رشی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهثبت ۱۳۲۱۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

غار باستانی دربند۲ مربوط به دوره نوسنگی است و در شهرستان رودبار، روستای رشی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهثبت ۱۳۲۱۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

غارباستانی چپلک مربوط به دوره نوسنگی است و در شهرستان رودبار، بخش عمار لو، روستای نورده فاراب واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهثبت ۱۲۸۲۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

پل سیاهرود مربوط به دوره پهلوی است و در شهرستان رودبار، بخش مرکزی، روستای اسکولک واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۳۹۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه زینب بیجار مربوط به اواخر هزاره دوم و اولقبل از میلاد است و در شهرستان رودبار، بخش رحمت اباد و بلوکات، دهستان رحمت آباد، روستای نصفی واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۵۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان باستانی واتل۱ مربوط به هزاره اول قبل از میلاد است و در شهرستان رودبار، بخش خورگام، دهستان خورگام، روستای برارود، منطقه واتل واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۳۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان باستانی واتل۲ مربوط به هزاهر ۱ قبل از میلاد است و در شهرستان رودبار، بخش خورگام، دهستان خورگام، روستای برارود، منطقه واتل واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۳۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

 

گورستان باستان واتل۳ مربوط به اواخر هزاره دوم و اوله. ق. است و در شهرستان رودبار، دهستان خورگام، روستای برآرود، منطقه واتل واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۶۱۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

گورستان باستان واتل۴ مربوط به هزاره اولقبل از میلاد – سده‌های میانه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش خورگام، دهستان خورگام، روستای برارود، منطقه واتل واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۳۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه شهران غربی مربوط به هزاره اولقبل از میلاد است و در شهرستان رودبار، بخش رحمت آباد و بلوکات، دهستان رحمت آباد، روستای شهران واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۸۷ با شمارهثبت ۲۳۰۴۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه قلاکوتی خرمکوه مربوط به هزاره اولقبل از میلاد است و در شهرستان رودبار، بخش عمارلو، روستای خرمکوه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهثبت ۱۲۸۲۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه چریه مربوط به هزاره اولقبل از میلاد – سده‌های میانه دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش مرکزی، دهستان رستم آباد جنوبی، روستای چریه واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۱۵۲۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

چراغعلی تپه مارلیک (روستای نصفی) مربوط به هزاره اولقبل از میلاد است و در شهرستان رودبار، رحمت آباد بلوکات واقع شده و این اثر در تاریخ ۵ دی ۱۳۵۶ با شمارهثبت ۴۲۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه شهران غربی مربوط به هزاره اولقبل از میلاد است و در شهرستان رودبار، بخش رحمت آباد و بلوکات، دهستان رحمت آباد، روستای شهران واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۸۷ با شمارهثبت ۲۳۰۴۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تپه گردکول اول مربوط به پیش از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش فاراب عمارلو، روستای آینه ده واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۳۸۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

چراغعلی تپه مارلیک (روستای نصفی) مربوط به هزاره اولقبل از میلاد است و در شهرستان رودبار، رحمت آباد بلوکات واقع شده و این اثر در تاریخ ۵ دی ۱۳۵۶ با شمارهثبت ۴۲۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

غار اسپهبدان مربوط به عصر آهن است و در شهرستان رودبار، بخش خورگام، دهستان خورگام، روستای شاه شهیدان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۲۵۲۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

غارطبیعی ولی گورد مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در شهرستان رودبار، بخش عمارلو، روستای گورد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهثبت ۱۲۸۲۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

بقایایی از قلعه لشگرگاه مربوط به سده‌های ۵ تا ۷ ه. ق. است و در شهرستان رودبار، بخش مرکزی، دهستان رستم آباد جنوبی، روستای سلانسر واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۸۶ با شمارهثبت ۲۰۶۱۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

بقایای قلعه باستانی اسپهبدان مربوط به دوره اسماعیلیان است و در شهرستان رودبار، بخش خورگام، روستای اسپهبدان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهثبت ۱۳۲۱۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

قلعه و پای قلعه کلیشم مربوط به عصر آهن – دوره اسماعیلیان است و در شهرستان رودبار، بخش عمارلو، روستای کلیشم واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۹۳۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

قلعه چیمارود مربوط به دوره اسماعیلیان است و در شهرستان رودبار، بخش عمارلو، روستای انبوه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۹۳۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

مجموعه اردوغربی (سنگر)مربوط به عصر آهن است و در شهرستان رودبار، روستای آیینه روستای واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهثبت ۱۲۸۴۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

مجموعه دوگامیان مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش مرکزی، روستای جوکین واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهثبت ۱۲۸۳۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه اردوشرقی (سنگر) مربوط به عصر آهن دو است و در شهرستان رودبار، بخش عمارلو، روستای آینه ده واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهثبت ۱۲۸۲۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

محوطه تلکم چال (ب) مربوط به پیش از اسلام است و در شهرستان رودبار، بخش مرکزی، روستای لویه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهثبت ۹۳۸۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

امکان نظر دادن برای این مطلب بسته شده است.

enemad-logo