مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ - Saturday 24 Feb 2024
محتوا
شعر: ای سبزتر ز سبز

شعر: ای سبزتر ز سبز

  ای سرو سرفراز ای ماه آسمان فضیلت که چهر ه ات مانده است مثل بدر در هاله ای ز راز در سینه تو آتش ایمان و داد و دین ای شمع انجمن می زد مدام شعله چو کانون آفتاب ای عاشق وطن جمعی قلم به مزد، خیانت شعار شوم خصم فروغ مهر جهانتاب، مثل […]

شنبه 7 آگوست 2010 - 21:44

 

ای سرو سرفراز

ای ماه آسمان فضیلت که چهر ه ات

مانده است مثل بدر

در هاله ای ز راز

در سینه تو آتش ایمان و داد و دین

ای شمع انجمن

می زد مدام شعله چو کانون آفتاب

ای عاشق وطن

جمعی قلم به مزد، خیانت شعار شوم

خصم فروغ مهر جهانتاب، مثل بوم

سیمای تابناک تو را ای شهید عشق

در ابری از کنایه و ابهام

تصویر کرده اند

اما به رغم هرزه درایان شب پرست

ای خصم اجنبی

دلدادگان نور

از نهضت جهاد تو تقدیر کرده اند

ای مظهر شکوه

نام تو کوچک است

ولی قدر تو بزرگ

بر پا ستاده ای

چون کوه استوار

با قله ای سترگ

کیوان در آسمان با آن علو جاه

از دور کوچک است

در چشم هر کسی که در او افکند نگاه

هر چند او بزرگ تر است از زمین و ماه

سردار جنگلی

ای پیر سر به دار

ماناست نام تو بر لوح روزگار

ای قهرمان درود، بر روح پاک تو

از جویبار رحمت دادار دادگر

سیراب خاک تو

 

منبع: ماهنامه شاهد یاران/ صفحه ۷۷ و ۷۸ / شماره ۱۲ / آذرماه ۱۳۸۵

ارسال دیدگاه

enemad-logo