مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - Friday 1 Mar 2024
محتوا
روز جمهوری اسلامی؛ روز مردم سالاری اسلامی

روز جمهوری اسلامی؛ روز مردم سالاری اسلامی

امیرحجت مرادی
حاکمیت ۳۸ ساله این دو خط به اصطلاح موازی یعنی تقابل مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی در مدل ابداعی حضرت روح الله تبدیل به خط نورانی مردم سالاری اسلامی، به تعبیر زیبای رهبر حکیم ما در قالب جمهوری اسلامی شده یا به تصور دیگر، آن دو خط به اصطلاح موازی در مدل مردم سالاری اسلامی به یکدیگر رسیده و…

یکشنبه 2 آوریل 2017 - 00:00

امیرحجت مرادی

۱۲ فروردین را باید روز مردم سالاری اسلامی نامید. روزی که دو خط موازی از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران و آگاهان علوم سیاسی هیچ گاه به یکدیگر نمی رسند؛ یعنی حاکمیت دینی و رای مردم؛ به تعبیر دیگر همان دعوای همیشگی مشروعیت و مقبولیت، اینکه آیا مشروعیت حکومت از وحی گرفته می شود یا از رای مردم؛ آیا حکومت دینی بدون رای مردم مقبول است یا اساسا مشروعیتش را هم از رای و خواست مردم می گیرد. و مباحثی از این دست…

امام خمینی کبیر به عنوان یک عالم طراز اول دینی و علامه ذوالفنون که هم فقیه است، هم فیلسوف و هم عارف و هم متکلم،  مشروعیت حکومت را من جانب الله می داند اما در همان حال نقشی بی بدیل برای مردم در تعیین سرنوشت قائل است.

گویی در مکتب این مرجع حکیم آن دو خط موازی تقابل و تزاحمی با هم ندارند.

فقیهی که نه تنها در اثبات نظریه ولایت فقیه از طریق عقل و نقل که معتقد است آگاهی اجمالی با اسلام موجب تصدیق ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط است.

او حوزه اختیارات فقیه را گاه تا حوزه فردی و نه فقط اجتماعی گسترش می دهد در عین حال مفهوم امور حسبیه ، که فقهایی که محدودترین نگاه به حوزه اختیارات فقیه را دارند را چنان گسترش معنایی می دهد که از عهده داری امور نازلی چون سرپرستی ایتام و یا دیوانگان، به حوزه های اساسی چون حفظ نظام اسلامی و پاسداری از مرزهای میهن و در یک کلام تصدی امر حکومت توسعه مفهومی می دهد.

با این همه او که تصرف غیر ولی در امور مربوط به ولایت را مصداق بارز منکر می داند در عین حال همه این اختیارات را با رای و حضور مردم نافذ می داند.

 خمینی کبیر مدلی بی بدیل از حاکمیت شیعه ارائه می کند که از یک سو برای فقیه اختیارات مطلق در امر حکمرانی قائل است و از طرفی نقشی مانا و ماندگار و اساسی به رای مردم در استقرار این حاکمیت من جانب الله می دهد.

حاکمیت ۳۸ ساله این دو خط به اصطلاح موازی یعنی تقابل مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی در مدل ابداعی حضرت روح الله تبدیل به خط نورانی مردم سالاری اسلامی به تعبیر زیبای رهبر حکیم ما در قالب جمهوری اسلامی شده یا به تصور دیگر آن دو خط به اصطلاح موازی در مدل مردم سالاری اسلامی به یکدیگر رسیده و به موازات یک خط مستقیم، عهده دار امور مسلمین در عصر غیبت کبری گردیده و در امتداد آن به مثابه یک خط نورانی حیات طیبه اسلامی را در عصر ظهور راهنما است.

 

ارسال دیدگاه

enemad-logo