مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ - Saturday 23 Sep 2023
محتوا
عبور از استبداد مرکزی

عبور از استبداد مرکزی

علی مرادی مراغه ای

بررسی انجمن های شورایی عصر مشروطیت با تاکید بر نمونه تبریز، رشت و اصفهان
قیمت پشت جلد: ۵۲۰۰۰ ریال
تعداد صفحه: ۵۷۲
۱۳۸۴
شابک: ۹۶۴-۸۲۳۴-۲۴-۸
قطع کتاب: وزیری

دوشنبه 15 ژوئن 2015 - 10:09

عبور از استبداد مرکزی: بررسی انجمن های شورایی عصر مشروطیت با تاکید بر نمونه تبریز، رشت و اصفهان

علی مرادی مراغه ای

قیمت پشت جلد:  ۵۲۰۰۰ ریال

تعداد صفحه: ۵۷۲

نشر: اوحدی فروردین، ۱۳۸۴

شابک: ۹۶۴-۸۲۳۴-۲۴-۸

قطع کتاب: وزیری

ارسال دیدگاه