مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ - Wednesday 28 Sep 2022
محتوا
اجازه نامه های آیت الله پیشوایی در امور حسبه + اسناد

اجازه نامه های آیت الله پیشوایی در امور حسبه + اسناد

با تشکر از آقای سیدمجتبی پیشوایی، نوه آیت الله پیشوایی که تصاویر را برای رنگ ایمان ارسال کردند.

دوشنبه 2 جولای 2012 - 18:01
 اجازه ایت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی به ایت الله پیشوایی در خصوص امور حسبه

اجازه ایت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی به ایت الله پیشوایی در خصوص امور حسبه

اجازه امور حسبه از طرف آیت الله سیدصدرالدین صدر (پدر امام موسی صدر) به آیت الله پیشوایی- بهمن 1331ش

اجازه امور حسبه از طرف آیت الله سیدصدرالدین صدر (پدر امام موسی صدر) به آیت الله پیشوایی- بهمن ۱۳۳۱ش

 اجازه نامه امور حسبه از طرف آیت الله محمد کوه کمره ای به آیت الله سیدابوطالب پیشوایی


اجازه نامه امور حسبه از طرف آیت الله محمد کوه کمره ای به آیت الله سیدابوطالب پیشوایی

با تشکر از آقای سیدمجتبی پیشوایی، نوه آیت الله پیشوایی که تصاویر را برای رنگ ایمان ارسال کردند.

ارسال دیدگاه

*

code