مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - Wednesday 27 Sep 2023
محتوا
شنبه 5 مارس 2011 - 14:33

ربانی املشی۴۳

ربانی املشی۴۱ربانی املشی۴۲ربانی املشی۴۵

ایت الله ربانی املشی در حال اقامه خطبه های نماز جمعه تهران

ایت الله ربانی املشی در حال اقامه خطبه های نماز جمعه تهران

ربانی املشی۴۶

ارسال دیدگاه