مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - Tuesday 6 Jun 2023
محتوا
مبارزات اسلام خواهانه مردم، برندسازی شود/ مسولین و تشکلهای فرهنگی هویت حق طلبانه گیلانیان را معرفی کنند

مبارزات اسلام خواهانه مردم، برندسازی شود/ مسولین و تشکلهای فرهنگی هویت حق طلبانه گیلانیان را معرفی کنند

اما ۱۲ دی یادآور قیام مردم رشت به رهبری آیت الله رسولی از علمای رشت در مقابله با دیکتاتوری رضاخان است؛ اتفاقی که می تواند به عنوان یک سمبل مبنای صحیحی برای انتخاب ۱۲ دی به عنوان روز رشت شناخته شود. مسولین در کنار دیگر خصوصیات شهر رشت نظیر شهر خلاق یا مساله خوراک و غذاهای محلی بر سوابق مبارزاتی مردم رشت هم برندسازی کنند.

یکشنبه 1 ژانویه 2017 - 00:34

امیرحجت مرادی

سال گذشته روز ۱۲ دی به عنوان روز رشت نام گذاری شد، گویا این روز از آن جهت به عنوان روز رشت نامگذاری شده است که در این روز، رشت به عنوان مرکز گیلان تعیین شده است؛ مناسبتی که شاید چندان به عنوان یک اتفاق مهم و ارزشمند نشاید که برای تعیین روز شهر مد نظر قرار داد.

با تعیین این روز به عنوان روز رشت، در سال گذشته جشن هایی در سطح شهر توسط شهرداری برگزار شد که متاسفانه شاهد اجرای برنامه هایی هنجارشکن و مغایر با ارزش های اسلامی و نیز عرف بودیم که البته بیانگر نوع نگاه و سیاست های فرهنگی  مدیریت شهری نیز بود و اگر چه این صحنه ها موجب آزردگی جامعه متدین و انقلابی گردید اما رهاورد آن پرده برداری از ماهیت جریان حاکم بر شهرداری رشت است، جریانی که در پشت اقدامات  عمرانی در عرصه فرهنگ، کاملا سکولار می اندیشد.

اما ۱۲ دی یادآور اتفاق دیگری نیز هست و آن روز قیام مردم رشت به رهبری آیت الله رسولی از علمای رشت در مقابله با دیکتاتوری رضاخان است؛ اتفاقی که می تواند به عنوان یک سمبل مبنای صحیحی برای انتخاب  ۱۲ دی به عنوان روز رشت شناخته شود.

تاریخ گیلان مشحون از مبارزات حق طلبانه و اسلام خواهانه بوده است؛ این سرزمین پایگاه تشیع و حریم امن خاندان و نوادگان اهل بیت عصمت و طهارت بوده است، ایستادگی برابر خاندان غاصب اموی و عباسی تا هزیمت عباسیان در دوران آل بویه و نیز در زمان  تاخت و تاز اقوام بیگانه به ایران، همواره خطه گیلان شاهد ایستادگی مردم گیل و دیلم بوده است.

در دوران معاصر نیز نقش بی بدیلی در نهضت مشروطه داشته؛ حضور  میرزا کوچک در راس قشونی از گیلان و پیشتازی گیلانیان در فتح تهران تا حضور آیت الله شهید خمامی به عنوان حامی مشروطه مشروعه از دیگر صفحات درخشان تاریخ مبارزات حق طلبانه و اسلام خواهانه گیلان است؛ اگر چه این نقش؛ امروزه در صفحات تاریخ مشروطه مورد بی توجهی قرار گرفته است.

پس از آن نیز قیام جنگل برگرفته از مبانی دینی و اسلام خواهی اوج این مبارزات در دوره معاصر است.

اما اتفاق ۱۲ دی رشت از آن جهت قابل توجه است  که در دوران استبداد رضاخانی واقع شده است و نشانگر همان ایستادگی تاریخی مردم گیلان است. در دورانی که به واسطه سرکوب شدید مخالفان، تقریبا دیگر صدای مخالفی شنیده نمی شد، مردم رشت به دعوت یک عالم دینی علیه استبداد رضاخانی قیام کرده و البته به خاک و خون کشیده می شوند اما مانع از برگزاری انتخابات فرمایشی رضاخانی می شوند. البته این قیام آخرین برگ از برگ های زرین مبارزات مردم گیلان نبوده و در دوران پهلوی دوم و سال های منتهی به نهضت امام خمینی باز شاهد مبارزات مردم بوده ایم که البته در همه این ها محوریت با علما و روحانیت است و شاهدی بر اسلام خواهی این مبارزات.

به نظر می رسد لازم باشد هم دست اندرکاران امور و هم تشکل های فرهنگی و نهادهای ذیربط نسبت به تبیین حادثه پر افتخاری که در این روز اتفاق افتاده همت کنند و در این روز با یادآوری این حادثه و دیگر عرصه های مبارزاتی گیلانیان و مردم رشت، ماهیت و هویت حق طلبانه و اسلام خواهانه را در دورانی که مورد تهاجم قرار گرفته است خصوصا برای نسل جدید تبیین کنند.

نکته دیگر اینکه امسال شهرداری رشت به جهت پرهیز از تبعات برنامه های سال قبل، برنامه های روز رشت را لغو کردند اما بر برندسازی به عنوان یک سیاست محوری برای شهر رشت تاکید دارند؛ به نظر می رسد در کنار دیگر خصوصیات شهر رشت نظیر شهر خلاق یا مساله خوراک و غذاهای محلی و امثال آن بر سوابق مبارزاتی مردم رشت هم برندسازی کنند.

ارسال دیدگاه

*

code