مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ - Monday 26 Sep 2022
محتوا
گلتاج ماشی چشمت روشن، محمود تو برگشته

گلتاج ماشی چشمت روشن، محمود تو برگشته

قربان صحرائی چاله سرائی
خبر کوتاه و گویا بود؛ برای گلتاج ماشی پیام ببرید: چشمت روشن، محمود تو برگشته! آری؛ محمود ۲۰ساله، ۴۱ سال پیش که برای پاسبانی از مرز و بوم این دیار در مقابل اشرار و گروهکهای معاند و منحرف به بانه در کردستان رفته بود، اینک با کوله باری از حماسه و ایثار و افتخار به آغوش شهر بازگشته.

دوشنبه 11 اکتبر 2021 - 16:48

قربان صحرائی چاله سرائی

 

خبر کوتاه و گویا بود؛ برای گلتاج ماشی پیام ببرید: چشمت روشن، محمود تو برگشته!

آری؛ محمود ۲۰ساله، ۴۱ سال پیش که برای پاسبانی از مرز و بوم این دیار در مقابل اشرار و گروهکهای معاند و منحرف به بانه در کردستان رفته بود، اینک با کوله باری از حماسه و ایثار و افتخار به آغوش شهر بازگشته.
اما تو ای تاجی ماشی، ۳۵ سال چشم به در دوختی تا مگر باد صبا بیاید و شاید نسیمی از یوسف گمگشته ات بر دیدگانت هدیه کند؛
افسوس ای مادر رنجدیده که نیستی تا حسرت دیدار محمودت را پایان یافته ببینی.
اردیبهشت بود که محمود رفت و اینک در فصل خزان و با مهر، درست در آستانه هفتمین سالگشت کوچ تو به بهشت، از سفر آمده است.
تاجی ماشی مهربان! باقی مانده از جسم جوان رعنای ۲۰ ساله ات، پس از ۴۱ سال از سفری دور و دراز و دیر، خسته و خاک آلود بازگشته است.


او آمده است تا با لالایی سوزناک تالشی مادرانه ات در آغوشت و در خوابی ناز و ابدی آرام گیرد.
او اینک آمده است تا بشنود نجوای مادرانه ات را:
بخس لای لای، بخس محمود، روز آبه نیه
چمن دیدار ت کو سیر آبه نیه، …
چشم تو روشن، مادر
و روح ما شاد، با یاد تو ای شهید محمود

۱۴۰۰/۰۷/۱۴

 

 

منبع: کانال ایتای قربان صحرائی چاله سرائی

https://eitaa.com/sahranevesht/358

ارسال دیدگاه

*

code