مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ - Friday 19 Aug 2022
محتوا
تقویم تاریخ گیلان – ۱۴ مهر

تقویم تاریخ گیلان – ۱۴ مهر

اعدام سید جلال چمنی در رشت. سید جلال چمنی زمانی از یاران نزدیک میرزا کوچک بود. ولی بعد ها از رضاخان پول گرفت و به جنگل خیانت کرد. او برای سرکوبی میرزا کوچک از هیچ کوششی دریغ نکرد. وی در نهایت با رضاخان نیز نتوانست بسازد و علیه رضاخان نیز قیام کرد. او که چند […]

دوشنبه 6 اکتبر 2014 - 19:34

اعدام سید جلال چمنی در رشت. سید جلال چمنی زمانی از یاران نزدیک میرزا کوچک بود. ولی بعد ها از رضاخان پول گرفت و به جنگل خیانت کرد. او برای سرکوبی میرزا کوچک از هیچ کوششی دریغ نکرد. وی در نهایت با رضاخان نیز نتوانست بسازد و علیه رضاخان نیز قیام کرد. او که چند روز پیش به دست قوای دولتی دستگیر شده بود، در این روز در رشت به همراه ۱۳ نفر از یارانش تیرباران شد و اینگونه به زندگی خائنانه‌شان خاتمه داده شد. (۱۳۰۱ ش) (روزشمار تاریخ معاصر ایران، ج ۲ ، صص ۳۵۴ ، ۳۶۸ ، ۳۹۴ و ۴۰۶٫)

ارسال دیدگاه

*

code