مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ - Tuesday 26 Sep 2023
محتوا
تقویم تاریخ گیلان – ۱۹ شهریور

تقویم تاریخ گیلان – ۱۹ شهریور

آغاز انتشار روزنامه ادبی و فکاهی «نسیم شمال» توسط سید اشرف الدین حسینی گیلانی در رشت. این روزنامه در گیلان طرفداران زیادی پیدا کزد. این روزنامه بعدها تا پایان عمر مدیرش در سطح کشوری توزیع می شد. (۱۲۸۶ ش- ۲ شعبان ۱۳۲۵ ق)

چهارشنبه 10 سپتامبر 2014 - 11:12

آغاز انتشار روزنامه ادبی و فکاهی «نسیم شمال» توسط سید اشرف الدین حسینی گیلانی در رشت. این روزنامه در گیلان طرفداران زیادی پیدا کزد. این روزنامه بعدها تا پایان عمر مدیرش در سطح کشوری توزیع می شد. (۱۲۸۶ ش- ۲ شعبان ۱۳۲۵ ق)

ارسال دیدگاه