مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ - Wednesday 22 May 2024
محتوا
انقلاب اسلامی در گیلان

انقلاب اسلامی در گیلان

(با استفاده از مدارک و اسناد ساواک و شهربانی گیلان)
۸ الف ۱۳الف/ ۵/۱۵۳۳ DSR
تعداد صفحات: ۳۰۰

دوشنبه 15 ژوئن 2015 - 11:42

انقلاب اسلامی در گیلان(با استفاده از مدارک و اسناد ساواک و شهربانی گیلان)

۸ الف  ۱۳الف/ ۵/۱۵۳۳ DSR

تعداد صفحات: ۳۰۰

ارسال دیدگاه

enemad-logo