مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ - Saturday 13 Apr 2024
محتوا
تقویم تاریخ گیلان – ۱۹ مرداد

تقویم تاریخ گیلان – ۱۹ مرداد

کودتای کمونیستی در رشت علیه میرزا کوچک خان. نیروهای کمونیست به سرکردگی احسان الله خان در رشت کودتا کردند و نیروهای میرزا کوچک خان را در ادارات دستگیر کردند و به بسیایری از آنها را کشتندیا زخمی کردند. آنها با توپ به مواضع میرزا در جنگل فومن حمله کردند ولی میرزا هوشیارانه از درگیری با […]

یکشنبه 10 آگوست 2014 - 05:03

کودتای کمونیستی در رشت علیه میرزا کوچک خان. نیروهای کمونیست به سرکردگی احسان الله خان در رشت کودتا کردند و نیروهای میرزا کوچک خان را در ادارات دستگیر کردند و به بسیایری از آنها را کشتندیا زخمی کردند. آنها با توپ به مواضع میرزا در جنگل فومن حمله کردند ولی میرزا هوشیارانه از درگیری با آنها پرهیز کردند. (۱۲۹۹ ش)

ارسال دیدگاه

enemad-logo