مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - Saturday 15 Jun 2024
محتوا
دو سند از روزهای پایانی نهضت جنگل

دو سند از روزهای پایانی نهضت جنگل

  رحیم نیکبخت   درپژوهش هایی که نگارنده در دست انجام دارد به تعدادی نگاتیو از اسناد تاریخی دست یافت که برای حفظ ونگهداری آنها تحویل سازمان اسناد ملی ایران شعبه شمال غرب کشور ـ تبریز ـ گردید. در آن سازمان نگاتیوها چاپ گردید، در میان این اسناد دو سند با امضای رضاخان به روزهای […]

دوشنبه 9 آگوست 2010 - 21:41

 

رحیم نیکبخت

 

درپژوهش هایی که نگارنده در دست انجام دارد به تعدادی نگاتیو از اسناد تاریخی دست یافت که برای حفظ ونگهداری آنها تحویل سازمان اسناد ملی ایران شعبه شمال غرب کشور ـ تبریز ـ گردید. در آن سازمان نگاتیوها چاپ گردید، در میان این اسناد دو سند با امضای رضاخان به روزهای پایانی نهضت جنگل و شهادت میرزا کوچک خان مربوط می شود به جهت اهمیتی که این دو سند داشت جهت ملاحظه پژوهشگران بازنویسی و انتشار می یابد امید است مورد استفاده اهل تحقیق قرار گیرد .

[سند شماره یک ]
[نامه رضاخان به محمد قلی خان میر پنج]
آقای محمد قلی خان میر پنج

برای دیدن شما و صاحب منصبان رشید شما که الحق خدمت خودشان را تا به امروز خوب انجام دادند تا (جمعه بازار) آمدم ولی چون مسافرتی در پیش است و خودم هم حال نداشتم بر می گردم ولی تشکیلات و حکمی که چاپ خواهد شد به شما لفاً فرستم امیدوارم شما و صاحب منصبان و افرادی که در تحت فرمان شما هستند بیش از پیش خدمات خودشان موافق میل من انجام دهند و انتظار دارم حرکات اردو طوری بشود که متمردین جان به در نبرند در مقابل صولت دلیرانه اردو کاملاً مضمحمل و پامال شوند به تمام افراد اردو سلام مرا برسانیدتاکیداً به شما می نویسم شاه مرادخان باید بیشتر مورد توجه شما بشوند مخصوصاً سلام مرا برسانید .
هیچ قسمت او را فراموش نخواهم کرد در حق اشخاص که شما در خواست بدهید . فوری قبول خواهد شد به زخمی ها تماماً انعام داده شد هر نوعی که لازم است باید به افراد قسمت بشود.[امضا]

[سند شماره ۲]
[دستور رضاخان به محمد قلی خان میر پنج جهت سرکوبی قوای جنگلی به هر نحو ممکن ]
[شیر و خورشید ایستاده با شمشیر] تاریخ ۱۰ برج عقرب تخاقومی
دیویزیون قزاق
اعلیحضرت قوشوکت اقدس همایونی شاهنشاهی ضمیمه :ندارد
اداره : ارکان حرب
قسمت :کابینه خیلی فوری
نمره:۱۳۷
جناب محمد قلی خان میرپنج رئیس کل قوای قزاق
نظر به اینکه ممکن است دشمن تمام قوای خود را بطرف ماسوله متمرکز داده و قوای سرهنگ شیخیلنسکی را در فشار قرار داده باشند لهذا لازم است شما حتماً به آن طرف قوائی فرستاده و یک قسمت از دشمن را متوجه به خود نمائید که نتوانند به قوای ماسوله فشار وارد بیاورند و حتماً با قوای سرهنگ شیخیلنسکی ارتباط پیدا کرده از وضعیت آنها مستحضر شوید .
و نیز از قرار راپرتهای واصله دستجات مسلح دشمن در جنگهای پراکنده و متفرق هستند لازم است شما اردوهای صد نفری به اطراف فرستاده تمام آن نواحی را از وجود دشمن پاک کنید و سعی نمائید محل و مأوای میرزا کوچک را معلوم نمائید که خود مشارالیه یا کشته یا زنده دستگیر گردد.
در هر حال این نکته را در نظر داشته باشید که ما باید تمام نفرات مسلح دشمن را یا دستگیریا معدوم نمائیم که غائله گیلان خاتمه یافته و قلع ماده فساد از این صفحه بشود . [امضاء]


تصویر مربوط به سند شماره ۲ است

منبع: سایت کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

ارسال دیدگاه

enemad-logo