مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - Wednesday 24 Apr 2024
محتوا
شهید عدالت

شهید عدالت

(مجموعه خاطراتی از شهید ابوالحسن کریمی۱)

رشت – صندوق پستی۳۷۳۵

چهارشنبه 17 ژوئن 2015 - 09:28

شهید عدالت

(مجموعه خاطراتی از شهید ابوالحسن کریمی۱)

جمعی از امت حزب الله

رشت – صندوق پستی۳۷۳۵

ارسال دیدگاه

enemad-logo