مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ - Tuesday 23 Apr 2024
محتوا
چهارشنبه 16 مارس 2011 - 17:22
شیخ حسن حسام الاسلام

شیخ حسن حسام الاسلام

اعضای انجمن ایالتی گیلان، شیخ حسن حسام الاسلام نیز در تصویر دیده می شود

اعضای انجمن ایالتی گیلان، شیخ حسن حسام الاسلام نیز در تصویر دیده می شود

ارسال دیدگاه

enemad-logo