مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ - Thursday 23 May 2024
محتوا
پنج‌شنبه 10 ژانویه 2019 - 00:51

تظاهرات مردم چند روز قبل از پیروزی انقلاب- خیابان امام خمینی رشت سال ۱۳۵۷
تظاهرات ۱۳ آبان سال ۵۷ در رشت
تظاهرات ۱۳ آبان سال ۵۷ در رشت
حضور زنان در تظاهرات ۱۳ آبان سال ۵۷ در رشت
حضور علما و مردم در تظاهرات ۱۳ آبان سال ۵۷ در رشت
راهپیمایی بزرگی قبل از پیروزی انقلاب از خیابان فلسطین رشت به سمت ورزشگاه تختی – سال ۱۳۵۷
تظاهرات ۱۳ آبان سال ۵۷ در رشت
تظاهرات ۱۳ آبان سال ۵۷ در رشت
سخنرانی و راهپیمایی در شهر سنگر- ۲ ماه قبل از پیروزی انقلاب

ارسال دیدگاه

enemad-logo