مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ - Saturday 20 Jul 2024
محتوا
میرزا کوچک در کلام امام خمینی(ره)

میرزا کوچک در کلام امام خمینی(ره)

  سخنرانى در جمع نابینایان مدرسه ابا بصیر اصفهان (نفوذ ۳۰۰ ساله غربی ها در ایران) زمان: صبح ۱۴ تیر ۱۳۵۸/ ۱۰ شعبان ۱۳۹۹ مکان: قم‏ موضوع: نفوذ سیصد ساله غربى‏ها در ایران‏ حضار: نابینایان مدرسه ابا بصیر اصفهان‏ این قیامها که ما شاهدش بودیم ایجادش همه از علما بود … این قیامهایى که در […]

چهارشنبه 4 آگوست 2010 - 22:56

 

سخنرانى در جمع نابینایان مدرسه ابا بصیر اصفهان (نفوذ ۳۰۰ ساله غربی ها در ایران)

زمان: صبح ۱۴ تیر ۱۳۵۸/ ۱۰ شعبان ۱۳۹۹

مکان: قم‏

موضوع: نفوذ سیصد ساله غربى‏ها در ایران‏

حضار: نابینایان مدرسه ابا بصیر اصفهان‏

این قیامها که ما شاهدش بودیم ایجادش همه از علما بود … این قیامهایى که در این صد سال شده است از کى بوده؟ چند قیام در این صد سال؟ کى رأس اینها بوده؟ قیام تنباکو مرحوم میرزا بود. قیام مشروطه از نجف آقایان نجف، از ایران علماى ایران ایجاد کردند. این چند قیامى که ما شاهدش بودیم همه از علما بود. علماى اصفهان قیام کردند. رأسشان مرحوم حاج آقا نور اللَّه- رحمه اللَّه- بود. علماى تبریز قیام کردند. علماى مشهد قیام کردند. یک وقت مرحوم آقاى قمى «۱» خودش تنها پا شد راه افتاد آمد- که من تهران بودم- ایشان [به‏] حضرت عبد العظیم آمدند و ما هم رفتیم خدمتشان. ایشان قیام کردند، منتها حبسش کردند، همان جا حبسش کردند، و بعد هم تبعیدش کردند. قدرت بود دیگر. در این صد سال هر چه قیام بوده است تقریباً از اینها بوده، تبریز هم خیابانى هم یکى از آقایان. بله، جنگل «۲» هم بوده‏اند. آنها هم بوده‏اند، اما در اقلّیت بودند. عمده‏اش اینها بودند. پس اینکه مى‏گویند که روحانیون دربارى‏اند، یعنى براى دربار دارند کار مى‏کنند، اینها کارى مى‏کنند که مردم را خواب کنند و دربار بچاپندشان، این حرف صحیح نیست. باز در هر شهرى از شهرها بروید، آن روحانى آن شهر اگر علناً نتواند مخالفت کند با اینها، مخالفت [پنهانى‏] مى‏کرده است… .

( ۱)- آقا حسین طباطبایى قمى( ره) از علما و مراجع مبارز در دوران حکومت رضا خانى.

( ۲)- نهضت جنگل در گیلان به رهبرى میرزا کوچک خان.

صحیفه امام، ج‏۸، ص: ۴۵۸

 

ارسال دیدگاه

enemad-logo