مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - Wednesday 17 Apr 2024
محتوا
نامه‏ شهید ربانی به امام و پاسخ امام به ایشان در حاشیه همان نامه + سند

نامه‏ شهید ربانی به امام و پاسخ امام به ایشان در حاشیه همان نامه + سند

از محبت جنابعالى و حضرت آقاى ابوى متشکرم. اینجانب بحمداللَّه حالم خوب است.

شنبه 5 مارس 2011 - 14:13

موضوع: پاسخ نامه در مورد وجوه شرعیه‏

مخاطب: ربانى املشى، محمد مهدى‏

محضر مبارک حضرت مستطاب آیت ‏اللَّه العظمى آقاى خمینى- روحى و جسمى لک الفداء- عزیز على ان ارى الخلق و لا ترى. با یک دنیا اشتیاق تا در منزل حضرتعالى آمدم شاید موفق شوم شرفیاب خدمت شوم، متأسفانه توفیق نصیبم نشد. خداوند متعال نعمت وجود مبارک شما را براى شیعیان و احبّه نگهدارى فرماید. مبلغ چهارصد و ده تومان و چهار ریال وجه سهم مبارک امام تقدیم مى‏شود به نام آقا محمد سلمان‏زاده قبض صادر فرمایید. مبلغ هشتصد تومان جناب آقاى حاج سید اسداللَّه اشکورى تقدیم کردند. صورت افراد مؤدى را تقدیم مى‏دارم، به آن اسامى قبض مرحمت فرمایید. ایشان از نامه جنابعالى که در حاشیه نامه خودشان مرحمت فرموده بودید، کدورتى داشته بنده تا اندازه‏اى که از وضع جنابعالى اطلاع داشتم تذکر دادم تا رفع شود …

الاحقر محمد مهدى ربانى‏

آقاى ابوى مخصوصاً دعاگو و سلام مى‏رسانند.

[پاسخ امام خمینی:]

بسمه تعالى‏

از محبت جنابعالى و حضرت آقاى ابوى متشکرم. اینجانب بحمداللَّه حالم خوب است. به جناب آقاى اشکورى پس از ابلاغ سلام مرقوم دارید: جنابعالى از وضع من مطلع نیستید و نه از گرفتاریهاى اهل علم و فقراى قم و نه از توقعاتى که با این وضع متوجه به من است و این گله را براى وقت دیگر مى‏گذاشتید. ملتمس دعاى خیر هستم.

منبع: صحیفه امام، ج‏۲۱، ص: ۶۲۰

نامه‏ شهید ربانی به امام و پاسخ امام به ایشان در حاشیه همان نامه

نامه‏ شهید ربانی به امام و پاسخ امام به ایشان در حاشیه همان نامه

ارسال دیدگاه

enemad-logo