مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - Sunday 21 Jul 2024
محتوا
نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگل

نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگل

مصطفی شعاعیان

نوبت و سال چاپ: اول اردیبهشت ۱۳۴۹
تعداد صفحات: ۵۳۵

دوشنبه 15 ژوئن 2015 - 11:30

نگاهی به روابط شوروی و تهضت انقلابی جنگل

مصطفی شعاعیان

نشر : انقلاب

نوبت و سال چاپ: اول اردیبهشت ۱۳۴۹

تعداد صفحات: ۵۳۵

ارسال دیدگاه

enemad-logo