مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ - Saturday 13 Apr 2024
محتوا
یادداشتهای احمدکسمایی از نهضت جنگل

یادداشتهای احمدکسمایی از نهضت جنگل

منوچهر هدایتی خوشکلام

نوبت و سال چاپ: اول،۱۳۸۳
شمارگان: ۲۵۰۰ کتاب گیلان ج۲ نشر: گروه پژوهشگران ایران
محل و سال چاپ: تهران، اول،۱۳۷۴
شمارگان: ۵۴۰۰

چهارشنبه 17 ژوئن 2015 - 09:54

یادداشتهایی احمد کسمایی از نهضت جنگل

به کوشش: منوچهر هدایتی خوشکلام

نشر : کتیبه گیل

نوبت و سال چاپ: اول،۱۳۸۳

شمارگان: ۲۵۰۰

کتاب گیلان ج۲

نشر: گروه پژوهشگران ایران

محل و سال چاپ: تهران، اول،۱۳۷۴

شمارگان: ۵۴۰۰

ارسال دیدگاه

enemad-logo