مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - Monday 17 Jun 2024
محتوا
آیت الله فقیهی رشتی همگام با امام خمینی در اصلاحات حوزه

آیت الله فقیهی رشتی همگام با امام خمینی در اصلاحات حوزه

مهدی نقیبی
برای سامان دادن به وضع حوزه علمیه قم، حدود ۱۵ نفر از بزرگترین علمای حوزه علمیه قم از جمله آیت الله شیخ عبدالحسین فقیهی رشتی و امام خمینی از سوی آیت الله بروجردی انتخاب شدند و شورایی را برای سامان دادن به وضع حوزه علمیه تشکیل دادند و هر کدام از این بزرگواران مسئولیتی را بر عهده گرفتند.

یکشنبه 20 نوامبر 2016 - 00:17

مهدی نقیبی

در زمان مرجعیت آیت الله بروجردی، برای سامان دادن به وضع حوزه علمیه قم، حدود ۱۵ نفر از بزرگترین علمای حوزه علمیه قم از سوی آیت الله بروجردی انتخاب شدند و شورایی را برای سامان دادن به وضع حوزه علمیه تشکیل دادند و هر کدام از این بزرگواران مسئولیتی را عهده دار شدند. در روز ۷ مهر ۱۳۲۸ شمسی مصوبه ای از سوی این شورا به تصویب رسید و مسئولیت های مختلف افراد را تقسیم کرد. امام خمینی از کسانی بود که باید از طلاب درس خارج امتحان می گرفت. آیت الله شیخ عبدالحسین فقیهی رشتی تنها گیلانی ای بود که در این شورا حضور داشت. وی مسئولیت رسیدگی به طلاب و مدارس بود. در پای این مصوبه امضای آیت الله شیخ عبدالحسین فقیهی در کنار امضای امام خمینی به چشم می خورد.

متن کامل بیانیه ای که تصویب شد به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در لیله پنجشنبه ششم شهر ذی الحجه الحرام ۶۸، آقایان علمای حوزه علمیه قم ،حسب امر حضرت آیت الله العظمی [آقای سید حسین طباطبایی بروجردی، از مراجع بزرگ تقلید] – مدظله – و تصویب سایر حجج اعلام مجتمع شده و مقرر داشتند که در هفته ، سه هیات تشکیل شود که هر هیاتی وظیفه خاصه ای انجام دهند، چنانچه در ذیل بیان خواهد شد:

۱- هیاتی برای رسیدگی به امر طلاب و مدارس ، که اسامی آنها از قرار ذیل است :

آقای آقا سید زین العابدین – آقای حاج سید احمد خوانساری – آقای حاج سید محمدرضای گلپایگانی – آقای آقا سید ابوطالب مدرسی – آقای حاج میرزا محمود قمی – آقای حاج میرزا مصطفی – آقای حاج سید احمد زنجانی – آقای حاج شیخ ابوالقاسم اصفهانی – آقای آقا مرتضی حائری – آقای حاج میر سید حسن – آقای آقا ریحان الله – آقای حاج فقیهی – آقای آقا مرتضی قمی .

توضیح آنکه آقایان فوق در مواقع عادی مجتمع می شوند، و در مواقع غیر عادی اطلاع می دهند که تمام سه حوزه مجتمع شوند برای حل قضیه غیر عادیه .

۲- هیاتی برای امتحان خارج تازه واردین به قرار ذیل :

آقای آقا مرتضی حائری – آقای آقا سید محمد یزدی – آقای حاج آقا روح الله خمینی .

۳- هیاتی برای امتحان تازه واردین غیر خارجی از این قرار:

آقای آقا مرتضی قمی .

مطالب فوق را حضرات آقایان به اکثریت قریب اتفاق تصویب نمودند:

الاحقر محمود الحسینی – زین العابدین الحسینی الکاشانی – احمد الحسینی الزنجانی -العبد مصطفی القمی – سید محمد یزدی – روح الله الموسوی – فاضل موحدی لنکرانی -حائری – الاحقر صاحب الداری – الاحقر ابوالقاسم اصفهانی – عبدالحسین فقیهی – حسین القاضی الطباطبایی – مرتضی مبرقعی – الاحقر ریحان الله گلپایگانی – مرتضی حائری .

.

.

منبع: صحیفه امام ، ج‏۱ ، ص ۲۷ و ۲۸٫

ارسال دیدگاه

enemad-logo