مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - Monday 17 Jun 2024
محتوا
اسناد  سَر میرزا کوچک‌خان در دفتر قزاق‌‌ها

اسناد سَر میرزا کوچک‌خان در دفتر قزاق‌‌ها

  موضوع:   سر میرزا کوچک‌خان در دفتر قزاق‌‌ها! مرجع صدور:   ساواک مأخذ:    ماهنامه گزارش تاریخ شماره۳ص۵۷ توضیحات: مقام منیع وزارت جلیله جنگ و ریاست کل دیویزیون مدظله‌العالی حسب‌الامر تلگرافی مبارک نمره ۹۶۵ فوری برای تعقیب و دستگیری میرزا کوچک عده فرستاده چهار روز متوالی مشغول تعاقیب بودند بالاخره از شدت تعاقب قزاقان میرزا کوچک‌ از […]

دوشنبه 9 آگوست 2010 - 21:43

 

موضوع:   سر میرزا کوچک‌خان در دفتر قزاق‌‌ها!

مرجع صدور:   ساواک

مأخذ:    ماهنامه گزارش تاریخ شماره۳ص۵۷

توضیحات: مقام منیع وزارت جلیله جنگ و ریاست کل دیویزیون مدظله‌العالی حسب‌الامر تلگرافی مبارک نمره ۹۶۵ فوری برای تعقیب و دستگیری میرزا کوچک عده فرستاده چهار روز متوالی مشغول تعاقیب بودند بالاخره از شدت تعاقب قزاقان میرزا کوچک‌ از هر طرف عرصه را بر خود تنگ دیده خود را به کوههای ماسال کشیده بود عده قزاق هم در تعاقب مشارالیه حرکت کرده در بین راه هم یک تصادفاتی واقع شده میرزا نعمه‌الله داماد حسنخان کیش دره مقتول و باقی باز فرار می‌کنند از طرف دیگر طالشها هم برای جلوگیری از فرار میرزا کوچک‌ عده فرستاده بودند بالاخره میرزا کوچک و کااوک بطرف گردنه گیلوان متواری شده درآنجا از شدت سرما تلف شده‌اند [نقطه] قبل از اینکه قزاقهای تعاقب کننده برسند ما بین طالشها و طارمیها در سر نعش گفتگو شده طالشی‌ها سر نعش را بریده بودند که قزاق‌ها رسیده و سر را گرفته حمل به شهر می‌نمایند[نقطه] اینک سر بریده در دفتر حاضر است هر طور دستور می‌فرمائید اطاعت می‌شود نعش کااوک هم در همان گردنه افتاده است.

نمره ۲۱۰ برج قوس [آذرماه] رئیس قوای گیلان امیرپنجه محمد‌علی

 

فرمانفرمایان ایالات و حکام ولایات در نتیجه تعقیب قوای دولتی میرزا کوچک‌خان که در کوههای طالش و طارم فراری بوده در گردنه گیلوان تلف شده و غائله چندین ساله گیلان به طور قطعی خاتمه یافت بحمدالله دیگر اثری از متمردین در آن صحنه باقی نیست قدغن فرمائید این خبر را به اطلاع عموم برسانند…

 

منبع: http://www.ir-psri.com

ارسال دیدگاه

enemad-logo