مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - Monday 17 Jun 2024
محتوا
بیانات آیت الله العظمی بهجت درباره شهید میرزاکوچک جنگلی و نهضت جنگل

بیانات آیت الله العظمی بهجت درباره شهید میرزاکوچک جنگلی و نهضت جنگل

آیت الله بهجت رَحِمه الله، ماجرای عدم اعتماد میرزاکوچک خان به انگلیس و عدم پذیرش حکومت از جانب آنان در قبال همکاری با انگلیس را برای امام خمینی رَحِمه الله تعریف کردند.

دوشنبه 8 ژوئن 2015 - 23:20

 [آیت الله بهجت] فرمودند: برای آقای خمینی نقل کردم از شخصی که حضور داشته در جلسه ای که سفیر انگلیس، نزد میرزا کوچک خان بوده و می خواسته [میرزا] با آنها همکاری کند او را به حکومت برسانند. [یعنی سفیر انگلیس از میرزا خواسته که با آنها (انگلیسی ها) همکاری کند تا آنها او را به حکومت برسانند.] میرزا می گوید: حکومتی که شالوده اش را شما بریزید، پایدار نمی ماند. آقای خمینی از این سخن میرزا، خوشش آمد.

سفیر انگلیس گفت: ما طمع ارضی در کشور شما نداریم؛ ولی طمع در منافع داریم. اگر قبول نکردی، دیگری را که رذل ترینِ مردم است، بر شما مسلّط می کنیم. او ادامه داد: تا چند روز دیگر. من در کرمانشاه، و بعد، در بصره و بعد در هندوستان هستم. تا چهارده روز، وقت دارید پاسخ بدهید، تا کار را به دست شما بدهیم.

دیگری نقل کرد از فرمانداری که با میرزا ارتباط داشته، که بعد از این ماجرا، میرزا را می بیند. میرزا گریه می کند و می گوید: کدام شیر ناپاک خورده ای را برای حکومت ایران پیدا می کنند؟ (۱)

×××

 [آیت الله بهجت] فرمودند: «نماینده انگلیس به میرزا کوچک خان می گوید: دولت انگلیس، طمع ارضی در ایران ندارد؛ ولی منافعی دارد که نمی تواند چشم پوشی کند. اگر آماده ای منافع انگلیس را تأمین کنی، سلطنت کن. [ولی میرزا] قبول نکرد.

[آن نماینده] گفت: می می روم کجا و کجا و چهارده روز هم در کلکته هستم. فکر کن. اگر رأیت عوض شد، به من اطلاع بده. اگر قبول نکردی، انگلیس، دست بردار نیست. رذل ترینِ مردم را مسلّط بر مردم ایران می کند.

میرزا پس از رفتن وی، [به شخصی که آن جا بود]، گفت: [تا] کدام شیر پاک نخورده ای را گیر بیاورند و این معاهده را با او انجام دهند.» (۲)

 

منبع:

۱- زمزم عرفان یادنامه فقیه عارف حضرت آیت الله بهجت، محمد محمدی ری شهری، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، دوم، ۱۳۸۹ ش، ص ۳۷۷- ۳۷۸٫  تاریخ بیانات۱۰ آذر ۱۳۸۴ ش – ۲۸ شوال ۱۴۲۶ ق.

۲- همان، ص ۳۸۷٫  تاریخ بیانات ۱۷ آبان ۱۳۸۶ ش- ۲۶ شوال ۱۴۲۸ ق.

ارسال دیدگاه

enemad-logo