مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ - Monday 24 Jun 2024
محتوا
شعر اشرف الدین حسینی و روزنامه نسیم شمال در شهادت دکتر حشمت اختصاصی رنگ ایمان

شعر اشرف الدین حسینی و روزنامه نسیم شمال در شهادت دکتر حشمت

میثم عبدالهی
نسیم شمال به مناسبت اعدام دکتر حشمت، وی دو بیت شعر را سرود و در قالب اخبار شهرستانها در روزنامه اش منتشر کرد. روز پنجشنبه ۱۴ شعبان المعظم ۱۳۳۷ق، مطابق با ۲۵ اردیبهشت ۱۲۹۸ و سال چهارم، ش۱۸، ص۳ مندرج است. در این برهه دوره دوم روزنامه نسیم شمال در حال انتشار بود و در تهران منتشر میشد.

شنبه 11 می 2024 - 11:49

میثم عبدالهی

روزنامه نسیم شمال، صفحه اول

سیداشرف الدین حسینی گیلانی، مشهور به نسیم شمال، که نام اصلی اش شیخ شمس الدین شهیدی قزوینی است، به مناسبت اعدام دکتر حشمت، وی دو بیت شعر را سرود و در قالب اخبار شهرستانها در روزنامه اش منتشر کرد. روز پنجشنبه ۱۴ شعبان المعظم ۱۳۳۷ق، مطابق با ۲۵ اردیبهشت ۱۲۹۸ و سال چهارم، ش۱۸، ص۳ مندرج است. در این برهه، دوره دوم روزنامه نسیم شمال در حال انتشار بود و در تهران منتشر میشد. در این روزنامه، به خاطر ایام عید نیمه شعبان، مولودیه هم درج نمود. 

سیدمحمدتقی میرابوالقاسمی در کتاب «دکتر حشمت و اندیشه اتحاد اسلام در جنبش جنگل»، این شعر را درج کرده ولی آدرسی درج نکرده که این بیت در کجا درج شده و حرفی از روزنامه شمال درج نکرده است. (کتاب («دکتر حشمت و اندیشه اتحاد اسلام در جنبش جنگل، سیدمحمدتقی میرابوالقاسمی، ندا، تهران، اول، ۱۳۷۸، ص۱۲۳) 

برای مشاهده شرح حال صاحب امتیاز روزنامه نسیم شمال مراجعه کنید به کتاب فرهنگنامه علمای مجاهد گیلان، ج۱ ص۳۹۳- ۴۲۶٫  

روزنامه نسیم شمال، صفحه سوم

رشت شد نامدار ای والله              شاد شد مایه دار، ای والله

دکتر طالقانی اندر رشت             رفت بالای دار، ای والله!

 

 

منبع: روزنامه نسیم شمال، سال چهارم، ش۱۸، روز پنجشنبه ۱۴ شعبان المعظم ۱۳۳۷ق و ۱۵ می ۱۹۱۹، ص۳

ارسال دیدگاه

enemad-logo