مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - Sunday 3 Dec 2023
محتوا
شهید انصاری و شهید کریمی در یک تصویر برای اولین بار

شهید انصاری و شهید کریمی در یک تصویر

تصویری از استاندار مکتبی و انقلابی گیلان شهید مهندس علی انصاری در کنار دادستان مجاهد و انقلابی شهید حاج ابوالحسن کریمی در راه مشهد مقدس که برای اولین بار توسط رنگ ایمان منتشر میشود.

جمعه 21 آوریل 2017 - 22:39

در تصویر زیر استاندار مکتبی و انقلابی گیلان شهید مهندس علی انصاری در کنار دادستان مجاهد و انقلابی شهید حاج ابوالحسن کریمی دیده می شوند.

این تصویر مربوط به سفری است که شهید بزرگوار انصاری از سمت گیلان عازم مشهد بودند و در میانه راه شهید ابوالحسن کریمی را با خود همراه کردند و به مشهد مشرف شدند. زمانی که در میانه راه برای استراحت توقف کردند این تصویر گرفته شده است.

شخص سومی که در تصویر دیده میشود آقای ناصر صفایی، راننده و محافظ استاندار شهید علی انصاری است که در این سفر همراه این دو بزرگوار بوده است.

ضمن تشکر از آقای صفایی که این تصویر را در اختیار قرار دادند. و همچنین با تشکر از آقای مجیدپور که این تصویر را برای انتشار در رنگ ایمان ارسال کردند.

ارسال دیدگاه

enemad-logo