مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ - Thursday 18 Jul 2024
محتوا
عکسهایی از فراخوان عکاسی #نشان_میرزا

عکسهایی از فراخوان عکاسی #نشان_میرزا

رنگ ایمان تعدادی از تصاویری را که تاکنون مخاطبین و علاقه مندان محترم برای فراخوان عکاسی #نشان_میرزا ارسال کرده اند را منتشر می نماید.

یکشنبه 4 سپتامبر 2016 - 19:37

رنگ ایمان تعدادی از تصاویری را که تاکنون مخاطبین و علاقه مندان محترم برای فراخوان عکاسی #نشان_میرزا ارسال کرده اند را منتشر می نماید.

از نقاط مختلف شهرتان که نشانی از شهید #میرزاکوچک جنگلی در آن وجود دارد عکس بگیرید و به همراه اسم خودتان و نشانی و توضیحی از موقعیتِ عکس گرفته شده برای ما بفرستید.

یادمانها، تابلوها و المان های شهری، تابلوی نام اماکن، کوچه ها، خیابانها و ساختمانها، تصاویر نصب شده در نقاط مختلف و هر چه که اسم و یا نشانی از میرزاکوچک جنگلی در آن است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این فراخوان در اینجا کلیک کنید:

%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-21 %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-22 %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-23 %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-24 %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-25 %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-26 %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-27 %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-28

عکاسی#نشان-میرزا ۱عکاسی#نشان-میرزا ۲ عکاسی#نشان-میرزا ۳ عکاسی#نشان-میرزا ۶ عکاسی#نشان-میرزا ۷ عکاسی#نشان-میرزا ۸ عکاسی#نشان-میرزا ۴%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-9 %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-10 %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-11 %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-12 %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-13 %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-14 %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-15 %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-16 %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-17 %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-18 %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-19 %d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-20

ارسال دیدگاه

enemad-logo