مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ - Monday 15 Jul 2024
محتوا
فرمانروایان گیلان

فرمانروایان گیلان

رابینو

مترجم : دکتر رضا مدنی
نوبت و سال چاپ: اول، پاییز ۱۳۶۴
شمارگان: ۳۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۲۹

دوشنبه 15 ژوئن 2015 - 11:48

فرمانروایان گیلان

نویسنده: ه رابینو

مترجم : دکتر رضا مدنی

نشر: گیلکان

نوبت و سال چاپ: اول، پاییز ۱۳۶۴

شمارگان: ۳۰۰۰

تعداد صفحات: ۲۲۹

ارسال دیدگاه

enemad-logo