مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - Monday 17 Jun 2024
محتوا
فهرستی از جراید و مجلات گیلان (۲)

فهرستی از جراید و مجلات گیلان (۲)

فهرستی از تمام نشریاتی که از ابتدا تا پیش از انقلاب بزرگ اسلامی ایران که با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ وقت منتشر می‌شدند را ذکر می‌کنیم و بدیهی است که نشریه‌های بسیاری هم بدون مجوز چاپ می‌شدند که از مجال بحث خارج است و بررسی آنها نیاز به فرصتی بیشتر و دقتی بسیار بسیار عمیق در تاریخ دارد

شنبه 5 مارس 2011 - 16:07

مرتضی عبدالهی

لینک بخش اول و سوم این مطلب:

فهرستی از جراید و مجلات گیلان (۱)

فهرستی از جراید و مجلات گیلان (۳)

 


۱۰۱-مهر گیلان

محل نشر: رشت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عبدالحسین یغما /تاریخ نشر:  ۳۰ فروردین ۱۳۳۰ ه.ش

۱۰۲-فکر امروز

روزنامه /محل نشر: رشت /موضوع: خبرنامه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد فرزانه / مدیر: هوشنگ هاتفی/تاریخ نشر: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۰  ه.ش

۱۰۳-بشردوست

روزنامه /محل نشر: رشت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: منوچهر بشردوست /تاریخ نشر: ۱ خرداد ۱۳۳۰ ه.ش

۱۰۴-شیطان

ماهنامه /محل نشر: رشت /موضوع: کمدی، فکاهی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: منوچهر بشردوست /تاریخ نشر:  ۲۰ اسفند ۱۳۳۰ ه.ش

۱۰۵-محقق

هفته نامه /محل نشر: رشت /موضوع: ناشر افکار اتحادیه مسلمین گیلان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد باقر محقق /تاریخ نشر: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۳۰ ه.ش

۱۰۶-ستاره شمال

هفته نامه /محل نشر: انزلی /موضوع: سیاسی، اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: س. مسافری /سردبیر: م. روشن /تاریخ نشر: ۲ تیر ۱۳۳۰ ه.ش

۱۰۷-مبارز گیلان

محل نشر: بندر انزلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عبدالرسول شیطانی /سردبیر: اکبر پورین محمد /تاریخ شروع نشر: ۵ تیر ۱۳۳۰

۱۰۸-فرید

هفته نامه / محل نشر: رشت /موضوع: جدی، فکاهی

مدیر و سردبیر: بانو ایران نعمتی (فولادلو) /تاریخ شروع نشر: ۲۹ تیر ۱۳۳۵ ه.ش /تعداد انتشار: ۲۱ شماره

۱۰۹-قلم آزاد

هفته نامه / محل نشر: رشت /موضوع: سیاسی، اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حسن غفرانی/تاریخ شروع نشر: ۲۹ بهمن ۱۳۳۰ ه.ش / تعداد انتشار: ۳۳ شماره

۱۱۰-سعادت افراد

هفته نامه / محل نشر: لاهیجان /موضوع: مبارزه با بیگانگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: خشنود /تاریخ شروع نشر: ۲۲ شهریور ۱۳۲۰ ه.ش

۱۱۱-امید گیلان

روزنامه / محل نشر: رشت /موضوع: روزنامه ای ملایم و معتدل اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: فتح علی بقراطی /تاریخ شروع نشر: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ ه.ش

۱۱۲-صدای رشت

روزنامه / محل نشر: رشت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: احمد شفتی /تاریخ شروع نشر: ۶ مهر ۱۳۳۰ ه.ش

این روزنامه از همان اول علیه روزنامه های ندای رشت، شبان،  بازار، بشردوست، ایرا ن بیدار، هیاهو به پا انداخت و با پیش کشیدن مسائل شخصی افراد، ارعاب ایجاد کرد.

۱۱۳-شوخ

موضوع: جدی، فکاهی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: احمد نجفی /مدیر: خانم ایران فولادلو /تاریخ شروع نشر: ۲۰ مهر ۱۳۳۰ ه.ش

در پی اختلاف خانم فولادلو با خانم امینی در نشریه فرید بعد از شماره دوازدهم روزنامه فرید این روزنامه توسط همسر خانم فولادلو (آقای نعمتی) امتیازش گرفته شد و با همان سبک نشر یافت.

۱۱۴-صفدر

هفته نامه / محل نشر: رشت /موضوع: مبارزه با ظلم وارگان سازمان جوانان بازار

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد صادق غنچه /تاریخ شروع نشر: ۲۹ مهر ۱۳۳۰ ه.ش

۱۱۵-پرجمدار اسلام

محل نشر: رشت /موضوع: تبلیغ دین اسلام و تشیع و مبارزه با تبلیغات ضد فرهنگی دشمن

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید محمد علی صدرایی (اشکوری واعظ)/تاریخ شروع نشر: ۲۹ مهر ۱۳۳۰ ه.ش

۱۱۶-گیو

روزنامه / محل نشر: انزلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عزیز وکیل منفرد /تاریخ شروع نشر: اول آبان ۱۳۳۰ ه.ش

۱۱۷-خورشید گیلان

روزنامه / محل نشر: رشت /موضوع: دفاع از حقوق زحمتکشان گیلان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: کریم پیله ور خمامی /تاریخ شروع نشر: ۱۱ آذر ۱۳۳۰ ه.ش

۱۱۸- گرزک

روزنامه / محل نشر: رشت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: کریم پیله ور خمامی /تاریخ شروع نشر: ۱۶ اسفند ۱۳۳۰ ه.ش

روزنامه خورشید گیلان به مدت کوتاهی اواخر هر ماه با نام گرزک (زنبور طلایی) نشر می یافت و این کار هم به منظور مبارزه با هفته نامه نیمه مستقل هفگز از انتشارات حزب ایران گیلان بود.

۱۱۹-هفگز

هفته نامه /ضمیمه روزنامه صفدر/موضوع: برای مقابله با گیلان مداران شناخته شده و توده ای های سرسپرده

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عبدالکریم گلشنی

۱۲۰-گیلان شرق

روزنامه / محل نشر: لاهیجان /موضوع: اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: ابوالقاسم غمگسار /تاریخ شروع نشر: ۳۰ فروردین ۱۳۳۰ ه.ش / تعداد انتشار: ۲۵ شماره

۱۲۱-فریاد لاهیجان

هفته نامه / محل نشر: رشت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: احمد دلجو /تاریخ شروع نشر:  ۷ دی ۱۳۳۰ ه.ش /تعداد انتشار: ۴۳۸ شماره

۱۲۲-سپیدرود

ماهنامه

زیر نظر کامران فیلسوفی /تاریخ شروع نشر: آذر ۱۳۴۱ ه.ش /تعداد انتشار: ۱۲۳ شماره

متعلق به روزنامه فریاد لاهیجان بود که جوانان آن را اداره می کردند.

۱۲۳-فریاد گیلان

هفته نامه /تاریخ شروع نشر: ۲۲ آذر ۱۳۴۴ ه.ش

ادامه روزنامه فریاد لاهیجان است که در سال سیزدهم از چاپ آن روزنامه تغییر نام یافت.

۱۲۴-بندر پهلوی

محل نشر: انزلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: تراب تراب نیا /تاریخ شروع نشر: ۱۵ دی ۱۳۳۰ ه.ش /تعداد انتشار: ۱ شماره

۱۲۵-سایبان

هفته نامه / محل نشر: رشت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عبدالحسین ملک زاده /تاریخ شروع نشر: ۱۹ دی ۱۳۳۰ ه.ش

۱۲۶-قوی

محل نشر: رشت /موضوع: خدمت به میهن و کوشش در راه حفظ استقلال و آزادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: احمد قویدل /تاریخ شروع نشر: ۲۶ دی ۱۳۳۰ ه.ش

۱۲۷-نهضت گیلان

محل نشر: رشت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: احمد نخجیری/تاریخ شروع نشر: ۱۵ بهمن ۱۳۳۰ ه.ش

۱۲۸-صدای بازار

روزنامه / محل نشر: لاهیجان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمدرضا بزرگ بشر /تاریخ شروع نشر: ۵ اسفند ۱۳۳۰ ه.ش /تعداد انتشار: ۵۸۸ شماره

۱۲۹-زهره شمال

روزنامه / محل نشر: رشت /موضوع: مدافع حقوق کارگران و کشاورزان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد ازهری /تاریخ شروع نشر: ۵ اسفند ۱۳۳۰ ه.ش

۱۳۰-ستاره سهیل

روزنامه / محل نشر: تالش/موضوع:ارگان سرسپرده گان میهن و میهن پرستان شاه دوست گیلان و توالش

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سلیمان پاشا بابکان ساسانی/تاریخ شروع نشر: ۲۰ اسفند ۱۳۳۰ ه.ش

۱۳۱-ارج

موضوع: برای مبارزه انتخاباتی در اختیار رحیم صفاری قرار گرفت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمود داودزاده/تاریخ شروع نشر: ۲۵ اسفند ۱۳۳۰ ه.ش

۱۳۲-پژمان

هفته نامه / محل نشر: رشت /موضوع: انتقادی، اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عباس پژمان /تاریخ شروع نشر: ۲۸ اسفند ۱۳۳۰ ه.ش

۱۳۲-رزم گیلان

محل نشر: رشت /موضوع:ناشر افکار دهقانان، کشاورزان و صنعت گران

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حسین بلندبخش/تاریخ شروع نشر: ۱۵ اسفند ۱۳۳۰ ه.ش

۱۳۳-گیلان

هفته نامه / محل نشر: رشت /موضوع: سیاسی، اجتماعی، انتقادی، اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: صادق مقرب /تاریخ شروع نشر: ۱۳۳۰ ه.ش

۱۳۴-کنام

 محل نشر: رشت /موضوع: در خدمت هیأت حاکمه وقت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عبدالحسین ذاکری /مدیر: ابوالقاسم اشکوری /تاریخ شروع نشر: ۲۰ فروردین ۱۳۳۱ ه.ش / تعداد انتشار: ۵ شماره

۱۳۵-بنفشه

هفته نامه / محل نشر: رشت /موضوع: اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد عباسی/تاریخ شروع نشر: ۲۶ فروردین ۱۳۳۱ ه.ش

۱۳۶-باختریان

هفته نامه /محل نشر: رشت /موضوع: علمی،ادبی و سیاسی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: فتاح امیری /تاریخ شروع نشر: ۱۳۳۰

۱۳۷-طالب حق

محل نشر: رشت /موضوع: مبارزه با ظلم

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد جوادی /تاریخ شروع نشر: ۸  اردیبهشت ۱۳۳۱ ه.ش

سه ماهنامه داشت به ترتیب زیر:

۱-راه حق: به سرپرستی و مسئولیت مستقیم حاج شیخ حسن حجتی واعظ / تاریخ شروع نشر: خرداد ۱۳۳۶ / تعداد انتشار:  ۲۷ شماره / پرمحتوا و مذهبی

۲-پیشاهنگ: زیر نظر محمد تقی محتشمی معالی / تعداد انتشار: یک شماره

۳-پادنگ: تاریخ شروع نشر: دی ۱۳۳۵ / تعداد انتشار: ۶ شماره

۱۳۸-کشکول معرفت

محل نشر: لنگرود

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمدرضا دهقان /تاریخ شروع نشر: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۱ ه.ش

۱۳۹-خبرهای گیلان

موضوع: در ارائه خدمات شهرداری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: اسماعیل طهیری /تاریخ شروع نشر: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۱ ه.ش

۱۴۰-فریاد فومن

روزنامه /محل نشر: فومن

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: اسماعیل برقی /تاریخ شروع نشر: ۱۱ خرداد ۱۳۳۱ ه.ش

۱۴۱-ندای فومن

روزنامه / محل نشر: فومن/موضوع: توجه به مسائل فومن

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید محمدعلی فومنی /تاریخ شروع نشر: ۲۴ تیر ۱۳۳۱ ه.ش

۱۴۲-رانکوه

محل نشر: رودسر/موضوع: اجتماعی، سیاسی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید رضی مظفری /تاریخ شروع نشر: ۸ ابان ۱۳۳۳ ه.ش

۱۴۳-ستاره گیلان

روزنامه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: یحیی قاسمیان

۱۴۴-سالک

روزنامه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حسین سالک زاده /تعداد انتشار: تک شماره

۱۴۵-ترقی گیلان

هفته نامه / محل نشر: رشت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: زاهد زاهدی / مدیر و سردبیر: میر علی اکبر شکریان /تاریخ شروع نشر: آذر ۱۳۳۱ ه.ش

۱۴۶-اصناف گیلان

محل نشر: رشت /موضوع: مذهبی، سیاسی، ملی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سلیمان خراط/تاریخ شروع نشر: ۱۶ اسفند ۱۳۳۱ ه.ش

۱۴۷-گیلان بیدار

محل نشر: رشت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمدتقی لیف کوهی/تاریخ شروع نشر: ۲۲ فروردین ۱۳۳۲ ه.ش

۱۴۸-نیش قلم

محل نشر: لاهیجان /موضوع: سیاسی، اجتماعی، انتقادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: کریم آزادسر/تاریخ شروع نشر: ۲۰ خردد ۱۳۳۲ ه.ش

۱۴۹-شورش شمال

محل نشر: رشت /موضوع: سیاسی، اجتماعی

صاحب امتیاز: میرشجاع سیدی کارگر /مدیر مسئول: جمال نظامی /تاریخ شروع نشر: ۱۷ مرداد۱۳۳۲ ه.ش

۱۵۰-انسان سوسیالیست

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: فریدون نوزاد /تاریخ شروع نشر: تیر ۱۳۳۲ ه.ش

بعد از کودتای ۲۸ مرداد پروانه اش لغو شد.

۱۵۱-روئین

محل نشر: رشت /موضوع: اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: اسفندیار سرتیپ پور

۱۵۲-طلوع اسلام

محل نشر: رشت /موضوع: ارگان کانون تبلیغات و انتشارات اسلامی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: میرمحمدعلی صدرایی اشکوری /تاریخ شروع نشر: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۸ ه.ش

۱۵۳-غوغای روز

هفته نامه / محل نشر: رشت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: هوشنگ هاتفی /تاریخ شروع نشر: ۲۵ آبان ۱۳۳۳ ه.ش

۱۵۴-اخبار ورزشی گیلان

محل نشر: رشت /موضوع: به مناسبت نهمین دوره مساقبات قهرمانی آموزشگاه های استان گیلان

تاریخ شروع نشر: فروردین ۱۳۴۲

۱۵۵-بازار لاهیجان

صاحب امتیاز: وهاب توکلی/محل انتشار: لاهیجان

۱۵۶-پست شمال

صاحب امتیاز: محمدتقی وهاب زاده/ محل انتشار: رشت

۱۵۷-ثمین

صاحب امتیاز: محمد بقراطی/ محل انتشار: رشت

۱۵۸-حافظ گیلان

صاحب امتیاز: موسی حافظی رشتی/ محل انتشار: رشت

۱۵۹-دهقان طالش

صاحب امتیاز: قربان علی ملکی/ محل انتشار: طالش

۱۶۰-روستایی

صاحب امتیاز: محمد بقراطی/ محل انتشار: رشت

۱۶۱-روشنگر

صاحب امتیاز: محمدعلی بیانی /محل انتشار: رشت

۱۶۲-سیگارود

صاحب امتیاز: هاشم سیگارودی

۱۶۳-شب نامه رشت

صاحب امتیاز: محمدرضا انصار/ محل انتشار: رشت

۱۶۴-صدای طالش

صاحب امتیاز: محمد کشاورز/ محل انتشار: طالش

۱۶۵-طالش

صاحب امتیاز: سونابیگم ساباندوخت/ محل انتشار: طالش

۱۶۶-فتنه شرق

صاحب امتیاز: اصغر صفاری/ محل انتشار: لاهیجان

۱۶۷-فروغ گیلان

صاحب امتیاز: میر محمود حبیب/ محل انتشار: رشت

۱۶۸-قدرت گیلان

صاحب امتیاز: محمدتقی اکبر/ محل انتشار: رشت

۱۶۹-قیام امروز

صاحب امتیاز: حسین زرپور/ محل انتشار: رشت

۱۷۰- قیام گیلان

صاحب امتیاز: محمد یزدان دوست/ محل انتشار: رشت

۱۷۱-قیام نیروی سوم

صاحب امتیاز: طاهر ازگمی/ محل انتشار: رشت

۱۷۲-کارگر گیلان

صاحب امتیاز: احمد یوحنایی/ محل انتشار: رشت

۱۷۳-کلام

صاحب امتیاز: جلال مژدهی/ محل انتشار: رشت

۱۷۴-کوچصفهان

صاحب امتیاز: هادی کوچصفهانی/ محل انتشار: رشت

۱۷۵-گیلان غرب

صاحب امتیاز: محمد ابراهیم برقی/ محل انتشار: فومن

۱۷۶-گیلانیان

صاحب امتیاز: عبدالعظیم یمینی/ محل انتشار: رشت

۱۷۷-گیلکان

صاحب امتیاز: نصرالله سبزواری/ محل انتشار: رشت

۱۷۸-مرد شریف

صاحب امتیاز: مهدی امیر شریفی/ محل انتشار: رشت

۱۷۹-منیر گیلان

صاحب امتیاز: شاپور هدایتی/ محل انتشار: رشت

۱۸۰-ناقوس لاهیجان

صاحب امتیاز: ربیع فاضلی / محل انتشار: لاهیجان

۱۸۱-ندای راهدار

صاحب امتیاز: علی عادلی محصلی / محل انتشار: بندر انزلی

۱۸۲-نهضت فومنات

صاحب امتیاز: رضا پور نبوی مقدم / محل انتشار: فومن

۱۸۳-هفتگز

صاحب امتیاز: حسن مکتب خواه / محل انتشار: رشت

 

ارسال دیدگاه

enemad-logo