مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳ - Monday 24 Jun 2024
محتوا
اردوی مشهد مقدس موسسه علمی فرهنگی آفتاب نهان رشت + تصویر

اردوی مشهد مقدس موسسه علمی فرهنگی آفتاب نهان رشت + تصویر

موسسه علمی فرهنگی آفتاب نهان، پس از برگزاری دوره تربیتی تابستانه، برای نوجوانان و اعضای موسسه آفتاب نهان و هیات میثاق با شهدای گیلان، سفر زیارتی مشهد مقدس را ترتیب داده و تصاویر زیر از همین سفر نورانی است.

چهارشنبه 2 سپتامبر 2015 - 16:03

موسسه علمی فرهنگی آفتاب نهان رشت ، پس از برگزاری دوره تربیتی تابستانه، برای نوجوانان و اعضای موسسه آفتاب نهان و هیات میثاق با شهدای گیلان، سفر زیارتی مشهد مقدس را ترتیب داده و تصاویر زیر از همین سفر نورانی است.

اردوی مشهدموسسه آفتاب نهان رشت.تابستان ۹۴

اردوی مشهد موسسه آفتاب نهان رشت.تابستان ۹۴

اردوی مشهد موسسه آفتاب نهان.تابستان ۹۴

اردوی مشهد موسسه آفتاب نهان رشت.تابستان ۹۴

اردوی مشهد موسسه آفتاب نهان رشت،تابستان ۹۴

اردوی مشهد موسسه آفتاب نهان رشت.تابستان ۹۴

ارسال دیدگاه

enemad-logo