مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ - Saturday 24 Feb 2024
محتوا
نقش احسان الله خان در نهضت جنگل

نقش احسان الله خان در نهضت جنگل

نوبت و سال چاپ: رشت، اول ۱۳۸۶
شابک: ۰-۴۷-۸۳۷۲-۹۶۴-۹۷۸
قیمت: ۲۵۰۰ تومان

چهارشنبه 17 ژوئن 2015 - 09:14

نقش احسان الله خان در نهضت جنگل

فریدون نوزاد

نشر: کتیبه گیل

نوبت و یال چاپ: رشت، اول ۱۳۸۶

شابک: ۰-۴۷-۸۳۷۲-۹۶۴-۹۷۸

قیمت: ۲۵۰۰ تومان

ارسال دیدگاه

enemad-logo