مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - Monday 17 Jun 2024
محتوا
چاپ و مطبوعات در گیلان از مشروطه تا امروز

چاپ و مطبوعات در گیلان از مشروطه تا امروز

محمدجواد سهیل نقشی

محل و سال چاپ: رشت،اول۱۳۸۱

شمارگان: ۳۰۰۰

قیمت: ۱۶۵۰تومان

شابک: x-0-94115-964

چهارشنبه 17 ژوئن 2015 - 09:33

چاپ و مطبوعات در گیلان از مشروطه تا امروز

محمد جواد سهیل نقشی

نشر: انتشارات شهر باران

محل و سال چاپ: رشت،اول۱۳۸۱

شمارگان: ۳۰۰۰

قیمت: ۱۶۵۰تومان

شابک: x-0-94115-964

ارسال دیدگاه

enemad-logo