مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ - Friday 24 May 2024
محتوا
کتاب بررسی شخصیت حدیثی رجالی اسماعیل بن ابی زیاد السکونی منتشر شد

کتاب بررسی شخصیت حدیثی رجالی اسماعیل بن ابی زیاد السکونی منتشر شد

اسماعیل بن أبی زیاد السکونی به عنوان راوی اهل بیت علیهم السلام روایاتی دارد که در جای جای کتب حدیثی پراکنده شده است و دامنه آنها از ابواب مربوط به اخلاقیات و اجتماعیات تا عبادات و معاملات گسترده شده است. همچنین در منابع رجالی، فهرستی و فقهی ـ به ویژه منابع متاخر ـ بحثی چالش برانگیز درباره این راوی مطرح شده است که در این کتاب به نحو مبسوط و مفصل به مذهب، وثاقت و احادیث او پرداخته شده است.

یکشنبه 25 نوامبر 2018 - 19:45


کتاب بررسی شخصیت حدیثی رجالی سکونی، توسط حجت الاسلام مرتضی عبداللهی تالیف گردیده است که در آبان ماه سال ۱۳۹۷ توسط انتشارات صحیفه معرفت در شهر مقدس قم منتشر شده است.

این کتاب در ۲۸۰ صفحه رقعی و به صورت دو رنگ با قیمت ۲۵۰۰۰ تومان روانه بازار نشر شده است.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:

«تحقیق حاضر، پژوهشی است درباره یکی از کسانی که در مجامع روایی شیعه، از او روایات بسیاری از امام صادق علیه السلام نقل شده است که مجموعه‌ای از این روایات به عنوان سیره و روش علوی و نبوی معرفی شده است. اسماعیل بن أبی زیاد السکونی به عنوان راوی اهل بیت علیهم السلام روایاتی دارد که در جای جای کتب حدیثی پراکنده شده است و دامنه آنها از ابواب مربوط به اخلاقیات و اجتماعیات تا عبادات و معاملات گسترده شده است. همچنین در منابع رجالی، فهرستی و فقهی ـ به ویژه منابع متاخر ـ بحثی چالش برانگیز درباره این راوی مطرح شده است. برای نمونه، درباره مذهب او یا وضعیت رجالی ایشان، گروهی وثاقت و امامی بودن ایشان را تایید کرده‌اند و گروهی دیگر، در مقابل آن، بر نظر خود پافشاری می‌کنند. بنابراین لازم است که در بحثی مستقل و مفصل، شخصیت و ویژگی‌های رجالی سکونی و میزان تاثیرگذاری او و نیز وضعیت حدیثی‌اش، مورد بررسی قرار گیرد.

امتیازات کتاب:

درباره بررسی زوایای مختلف شخصیت سکونی ـ با وجود روایات پرشمار از وی ـ تا کنون هیچ تحقیق مفصل و مبسوطی ـ چه در میان منابع شیعه و چه در عامه ـ منتشر نشده است؛ اگرچه در کتب مربوط به رجال و تراجم و برخی از کتب فقهی و اصولی، در ذیل بررسی نقش مذهب در وثاقت راوی و یا در ذیل عنوان سکونی، درباره او، بحث به میان آمده است؛ ولی به شخصیت او و میزان اثرگذاری‌اش در فقه شیعه، کتاب او، نحوه و شیوه روایتش و اثراتی که بر آن مترتب است، ادله طرفین مسأله در مذهب او و نقد آنها و همچنین ادله مربوط به وثاقت و عدم وثاقت او و سنجش اینها، به طور مفصل پرداخته نشده است؛ و در این تحقیق سعی شده است، به صورت جامع به نقش و جایگاه این شخصیت و هر آنچه مربوط به روایات اوست پرداخته شود. در انتها به بررسی مشایخ و راویان از او و برخی از روایات اختصاصی ایشان نیز پرداخته شده است. همچنین در این کتاب، برای اولین بار به صورت نموداری در تعداد و درصد پراکندگی روایات سکونی و میزان اثربخشی آنها در کتب اربعه حدیثی تحلیل و بررسی شده است.

ساختار کتاب:

این تحقیق، در یک پیشگفتار و چهار فصل، به بررسی شخصیت حدیثی رجالی سکونی می‌پردازد:

پیشگفتار: به توضیح مفاهیم کلیدی به کار رفته در این تحقیق و کلیات شاخصه‌های شناخت شخصیت رجالی و حدیثی یک راوی اشاره دارد.

فصل اول: در دو گفتار به بیان ویژگی‌های شخصی سکونی پرداخته است. گفتار اول به تبارشناسی سکونی از نام او و پدرش، اصالت قوم و خاندان، دوره زندگی و محل سکونت او توجه دارد و در گفتار دوم، وضعیت علمی، اساتید و آثار، شغل و منصب او بررسی شده است.

فصل دوم: از اصلی‌ترین مباحث مربوط به سکونی است که به بررسی مذهب او اختصاص دارد. در گفتار اول این فصل، اقوال و بعد ادله علما درباره عامی بودن او پرداخته شده و در گفتار دوم هم، اقوال علما و ادله آنها در شیعه بودن او مفصلا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که در نهایت نیز، جمع‌بندی از فصل ارائه شده است.

فصل سوم: به توثیق و عدم توثیق سکونی مربوط است و به طور مفصل در دو گفتار به این امر اشاره دارد. گفتار اول در تضعیف سکونی است که اقوال علمای شیعه و سنی به طور جداگانه ذکر شده و سپس ادله آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در گفتار دوم نیز اقوال علما و سپس ادله ایشان در توثیق سکونی مورد واکاوی قرار گرفته و در نهایت جمعبندی شده است.

در فصل چهارم: وضعیت حدیثی و روایی سکونی بحث شده است. این فصل در چهار گفتار به مباحث زیر پرداخته است: میزان اعتبار روایات سکونی، تعداد روایات سکونی، دامنه روایات سکونی در کتب اربعه، و تعدادی از روایات او با عناوین مختلفش؛ همچنین در بحث تمییز المشترکات به طور مفصل، تمام عناوین سکونی با اشتراکاتی که با او پیش آمده، مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در گفتار سوم این فصل نیز راویان سکونی ـ چه کسانی که او از آنها نقل می‌کند و چه آنها که از سکونی نقل می‌کنند ـ نام برده شده و به نظر علما درباره آنها اشاره شده است. در پایان این فصل نیز به بررسی برخی از روایات سکونی که از منفردات اوست و یا روایاتی که علما به آن عمل نکرده‌اند، پرداخته شده است.

سفارش خرید:

برای تهیه این اثر میتوانید، ارتباط و یا مکاتبه با یکی از راه های زیر را انتخاب کنید:

آدرس: قم، صندوق پستی ۱۳۸_۳۷۱۵۵

تلفن: ۰۹۱۹۸۷۰۸۳۵۱ www.rangeiman.ir @rangeiman_ir

ارسال دیدگاه

enemad-logo