مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ - Saturday 13 Apr 2024
محتوا
وصیت نامه شهید مهدی مجلل

وصیت نامه شهید مهدی مجلل

با سلام ودرود برولی عصر حضرت مهدی/ع/وبادرود برنایب ایشان حضرت امام خمینی ودرود بیکران برشهدای صدر اسلام تا شهدای کربلای حسین که با خون خودشان درخت ونهال انقلاب ایران وانقلاب امام حسین را اب یاری کردند ودرود بررزنمندگان اسلام که شب وروز باایثار جان خود این انقلاب را ابیاری می کنند باسلام به پدرم که […]

یکشنبه 4 جولای 2010 - 14:36

با سلام ودرود برولی عصر حضرت مهدی/ع/وبادرود برنایب ایشان حضرت امام خمینی ودرود بیکران برشهدای صدر اسلام تا شهدای کربلای حسین که با خون خودشان درخت ونهال انقلاب ایران وانقلاب امام حسین را اب یاری کردند ودرود بررزنمندگان اسلام که شب وروز باایثار جان خود این انقلاب را ابیاری می کنند

باسلام به پدرم که چنین پدری بود که مرا برای رسیدن الهیم به رای حسین /ع/ازاد کرد .پدر جان وقتی که من به شهادت رسیدم درسرنماز ازخداوند شکر کن که یک هدیه کوچک برای خداوند ورسیدن به کناره پیامبران قربانی کرده اید خدا نکرده حرفی درمورد شهید شدن من بزنید.پدرجان وقتی که من به ان هدفم رسیدم به لقائ الله رسیدم هرگز وهرگز برایم گریه نکنید وازشهید شدن فرزند حقیرت در رای خدا چیز دیگرفکرنکنید وهرشب اگرتوانستی برسرمزارم بیا چون باتو درددل دارم وسرنماز ازخدا بخواه که مرامانند شهدای دیگر قبول کند پدرجان دیگر وقت شمارا نمی گیرم وسرنماز امام عزیزمان رادعا کنید ووصیت نامه مندراتاق نه نه مادربزرگم داخل    سبز است

 خداحافظ شما  

ارسال دیدگاه

enemad-logo