مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - Monday 22 Jul 2024
محتوا
ویژگی های انقلاب

ویژگی های انقلاب

  در انقلاب ما چند نقطه ی اختصاصی هست که می توان آن را استثنایی از سرگذشت معمولی انقلابها برشمرد : 1 ـ این انقلاب حتی در شروع خود صد در صد مردمی بود. نه یک گروه چریکی مسلح ، نه یک حزب فعال سیاسی ـ نظامی ، نه گروهی از افسران انقلابی و آزادی […]

چهارشنبه 8 سپتامبر 2010 - 21:55

 

در انقلاب ما چند نقطه ی اختصاصی هست که می توان آن را استثنایی از سرگذشت معمولی انقلابها برشمرد :

1 ـ این انقلاب حتی در شروع خود صد در صد مردمی بود. نه یک گروه چریکی مسلح ، نه یک حزب فعال سیاسی ـ نظامی ، نه گروهی از افسران انقلابی و آزادی خواه و نه هیچ یک از دیگر انواع رایج و معمولی که تحولات انقلابی کشورها را پدید می آورند ، در انقلاب ما وجود و حضور و فعالیت نداشتند . فقط مردم بودند و مردم ،آن هم کاملا بی سلاح

2 ـ این انقلاب متکی به دین بود ، به اسلام. بسیارند انقلاب هایی که ریشه های مبارزاتی آن از ایمان دینی تغذیه کرده است. هر چد در ساختار انقلاب ، این ایمان چندان یا هیچ به حساب نیامده است . اما انقلاب ما همه چیزش را ، هدف ها را ، اصول را و حتی روشهای مبارزاتی را و نیز شکل نظام نوین و نوع اراده آن را… از اسلام گرفت

این خصوصیت همچنین راه عقب نشینی ، شکست ،ضعف و ترس را بر مردم و رهبر انقلاب و مدیران آن می بندد: در راه خدا شکست نیست تا ضعف و ترس و عقب نشینی باشد.

3 ـ عدم اتکاء به شرق یا غرب ،خصوصیت استثنایی دیکر این انقلاب بود و هم اکنون نیز ، سیاست قاطع نظام انقلابی ماست . این خود ، یکی از مظاهر اعتقاد و اتکاء به خدا در همه صحنه های حیات فردی و اجتماعی ما است.

ما دانسته ایم که برای این عقیده و این راه ، بهای سنگینی نیز باید پرداخت و خود را آماده کرده ایم .

بگذار این تجربه ، ملتها را به استقلال واقعی و خدشه ناپذیر و در نهایت نفی کامل سلطه های بزرگ جهانی ، رهنمون شود.

4 ـ یک خصوصیت استثنایی دیگر نیز در انقلاب ما بود و هست و آن خصومت ها و ضربه های استثنایی علیه آن است. هیچ انقلابی از دشمنی نظام سلطه در جهان بر کنار نمی ماند. اما تنوع ، عمق ، گستردگی  خشم آلودگی خصومت هایی که در طول (این) سالها با ما شده حکایتی استثنایی و شنیدنی است.

 

برگزیده ای از فرمایشات رهبری در سازمان ملل  31/6/1366

ارسال دیدگاه

enemad-logo