مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ - Wednesday 22 May 2024
محتوا
اسناد گیلان در صحیفه امام  (ره)

اسناد گیلان در صحیفه امام (ره)

گیلان – پرسنل پایگاهی شمال – تعيين نماينده براى رفع مشكلات استان گيلان – حكم انتصاب آقاى محمد صادق احسان‏بخش به عنوان نماينده امام در استان گيلان – حكم [به آقاى جعفرى گيلانى جهت رسيدگى به مشكلات شهرهاى لنگرود و …] – حكم [به صادق احسان‏بخش و سيد عبد اللَّه ضيايى جهت سرپرستى بقاع متبركه […]

یکشنبه 13 مارس 2011 - 17:50

گیلان

– پرسنل پایگاهی شمال

– تعيين نماينده براى رفع مشكلات استان گيلان

– حكم انتصاب آقاى محمد صادق احسان‏بخش به عنوان نماينده امام در استان گيلان

– حكم [به آقاى جعفرى گيلانى جهت رسيدگى به مشكلات شهرهاى لنگرود و …]

– حكم [به صادق احسان‏بخش و سيد عبد اللَّه ضيايى جهت سرپرستى بقاع متبركه گيلان‏]

– حكم [عفو جمعى از محكومين به پيشنهاد هيأت بررسى وضع زندانيان‏]

– سخنرانى [در جمع استادان و دانشجويان گيلان (نقش علما و دانشمندان)]

– سخنرانى [در جمع ائمه جمعه استان گيلان (دعوت قرآن به وحدت)]

– سخنرانى [در جمع بانوان فرهنگى گيلان (انتخابات رياست جمهورى و مجلس)]

– لزوم رفع کاستی ها به دست ملت

– مخاطب ربانى املشى، محمدمهدى‏

– نامه [به آقاى سيد اصغر ناظم زاده و امضاى صرف وجوه شرعيه‏]

انزلی

[رسيدگى به كميته‏هاى قزوين و رشت و … به آقاى اصغر ناظم زاده‏]

– حكم [به آقاى سيد محمد جواد پيشوايى جهت ايجاد نظم در بندر انزلى‏]

– سخنرانى [در جمع پرسنل پايگاه دريايى شمال (اعتصام به حبل اللَّه)]

–  سخنرانى [در جمع خانواده‏هاى شهداى 15 خرداد 42 (منشأ مخالفت گروهكها)]

– نجات جوانان فريب خورده

رشت

بازداشت علماى رشت

– تلگراف [به آقاى حسن بحر العلوم (فراخوانى مردم و روحانيون در اعتراض عليه شاه)]

– تلگراف [تشكر از آقاى سيد حسن بحر العلوم (تبريك بازگشت امام به قم)]

– تلگراف [تشكر از آقاى ضيابرى‏]

– تلگراف [تشكر از همدردى آقاى سيد حسن بحر العلوم (حمله به مدرسه فيضيه)]

– جاهاى ديگر و رشت و همه جاها را بگيرند

– حكم [به آقاى صادق احسان‏بخش جهت رسيدگى به كميته‏هاى رشت و حومه‏]

– حكم [به آقاى محمد على امينيان (لزوم اقامت و انجام فعاليتهاى دينى در رشت)]

– حكم [رسيدگى به كميته‏هاى قزوين و رشت و … به آقاى اصغر ناظم زاده‏]

–  حكم [عفو جمعى از زندانيان به پيشنهاد اعضاى هيأت عفو]

– رشت قيام كرده‏اند

– سخنرانى [در جمع اقشار مختلف مردم (پشتيبانى مردم از نيروهاى مسلح)]

– گيرنده ثقة الاسلام آقا سيد ابو الفضل خلخالى- در رشت مقيم است

– مخاطب مصطفوى، سيد داود (نماينده رشت در دوره دوم مجلس شوراى اسلامى)

مشكل بودن كار فرهنگى در شمال كشور

– موضوع پاسخ پيام تبريك به مناسبت آزادى امام خمينى از زندان و بازگشت به قم

– نامه [تشكر به فضلا و طلاب رشت مقيم قم (ورود به نجف)]

– نجات جوانان فريب خورده

رودسر

–  حكم [به آقاى جعفرى گيلانى جهت رسيدگى به مشكلات شهرهاى لنگرود و …]جعفری گیلانی

– حكم [عفو جمعى از زندانيان به پيشنهاد اعضاى هيأت عفو]

– سخنرانى [در جمع اقشار مختلف مردم (مأموريت استعمارى رضا خان)]

– فهرست اجازات شرعى صادره در نجف اشرف مظفری

صومعه سرا

در داخل شهرستان صومعه‏ سرا قبرستانى است

فومن

– سخنرانى [در جمع اقشار مختلف مردم (لزوم هوشيارى)]

لاهیجان

– حكم [به آقاى جعفرى گيلانى جهت رسيدگى به مشكلات شهرهاى لنگرود و …]

– سخنرانى [در جمع اقشار مختلف مردم (آثار سوء غفلت از توطئه‏ها)]

– سخنرانى [در جمع راهپيمايان كفن‏پوش لاهيجان و آبگرم همدان (عوامل فساد)]

لنگرود

–  آقاى آقا سيد على خوش سلوك- خَرَشتم لنگرود

– بيانات [در جمع فرهنگيان لنگرود (رفع خرابيها با همت ملت)]

– حكم [به آقاى جعفرى گيلانى جهت رسيدگى به مشكلات شهرهاى لنگرود و …]

– سخنرانى [در جمع بانوان لنگرود (جدايى دين از سياست- جامعيت اسلام)]

– سخنرانى [در جمع بانوان لنگرود و پرسنل سپاه پاسداران همدان (تهذيب نفس)]

– سخنرانى [در جمع پاسداران (هوشيارى ملى- خطر وابستگى اقتصادى)]

– فهرست اجازات شرعى صادره در نجف اشرف

جواد حائری فومنی

– رسيدگى به مشكلات منطقه فومنات به آقاى فومنى حائرى

مهدی ربانی املشی

– اعلام وصول وجوهات شرعيه‏

– امور حسبيه و شرعيه به شيخ محمد مهدى ربانى املشى

–  انتصاب آقاى محمد مهدى ربانى املشى به سمت دادستان كل كشور

– انتصاب آقاى محمد مهدى ربانى املشى به عضويت در شوراى نگهبان

– پاسخ نامه در مورد وجوه شرعيه‏

– تشكيل ستاد انقلاب فرهنگى به اعضاى منتخب ستاد

– در جمع فقهاى شوراى نگهبان (اسلامخواهى ملت، منشأ مخالفتهاى دشمنان)

– در جمع مسئولان نظام در روز ميلاد پيامبر (مشكلات جهان اسلام)

– رسيدگى به مشكلات استان گيلان

– فهرست اجازات شرعى صادره در نجف اشرف …..

– مأموريت سفر تبليغى‏

سید حسن بحر العلوم

– شكر وتقدير للمواساة حيال فاجعة اعتداء جلاوزة النظام على المدرسة الفيضية

سید مجتبی رودباری

– آقاى آقا مجتبى رودبارى

– آقاى حاج آقا مجتبى رودبارى

– آقاى رودبارى

معرّف آقاى رودبارى

– معرّف آقايان آقا سيد مجتبى رودبارى

سید محمود ضیابری

– بازداشت علماى رشت

– تلگراف [به آقاى حسن بحر العلوم (فراخوانى مردم و روحانيون در اعتراض عليه شاه)]

– تلگراف [تشكر از آقاى ضيابرى‏]

سید یونس رودباری

– پيام [به مسلمانان ايران و جهان (افشاى ابعاد مختلف جنايات رژيم)]

عبد الحسین فقیهی رشتی

– تعيين هيأتهاى رسيدگى به امور طلاب و امتحانات حوزه

محمد حسین مرتضوی گیلانی

– فهرست اجازات شرعى صادره در نجف اشرف …..

ارسال دیدگاه

enemad-logo