مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - Monday 17 Jun 2024
محتوا
چهارشنبه 16 مارس 2011 - 17:29
آیت الله سیدعبدالوهاب صالح ضیابری عضو عالیقدر هیات اتحاد اسلام و نهضت جنگل

آیت الله سیدعبدالوهاب صالح ضیابری عضو عالیقدر هیات اتحاد اسلام و نهضت جنگل

 

اعضای انجمن ایالتی گیلان، آیت الله سید عبدالوهاب صصالح ضیابری در وسط تصویر

اعضای انجمن ایالتی گیلان، آیت الله سید عبدالوهاب صالح ضیابری در وسط تصویر

صالح ضیابری۳

ارسال دیدگاه

enemad-logo