مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ - Saturday 18 May 2024
محتوا
جلسه کیمته فرهنگی با حضور مسئول کانون ثقلین

جلسه کیمته فرهنگی با حضور مسئول کانون ثقلین

  جلسه کمیته فرهنگی دبیرخانه مجموعه عترت با حضور مسئول کانون ثقلین درباره فعالیتهای این رکن برگزار شد. مسئول کانون با ارائه گزارش از فعالیتهای امجام شده افراد را در ریز مسائل قرار دادند و انتظارات طرفین درباره برنامه های فرهنگی مجموعه عترت به بحث گذاشته شد. نتیجه این جلسه حضور پر رنگ تر کمیته […]

دوشنبه 26 سپتامبر 2011 - 18:37

 

جلسه کمیته فرهنگی دبیرخانه مجموعه عترت با حضور مسئول کانون ثقلین درباره فعالیتهای این رکن برگزار شد.

مسئول کانون با ارائه گزارش از فعالیتهای امجام شده افراد را در ریز مسائل قرار دادند و انتظارات طرفین درباره برنامه های فرهنگی مجموعه عترت به بحث گذاشته شد.

نتیجه این جلسه حضور پر رنگ تر کمیته فرهنگی در ارائه برنامه های پیشنهادی برای ارکان و رصد نمودن فعالیتهای آنان بود.

ارسال دیدگاه

enemad-logo