مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - Wednesday 19 Jun 2024
محتوا
تقویم تاریخ گیلان – ۳۰ مهر

تقویم تاریخ گیلان – ۳۰ مهر

مرگ حسن اکبر. حسن اکبر متولد ۱۲۸۹ش فرزند سردار معتمد و از نسل دوم خاندان حکومتگر «اکبر» به شمار می رفت. پدرش و پسرعموهای پدرش از پیشگامان فراماسونری در گیلان و از منحرف کنندگان مشروطه گیلان بودند. حسن اکبر به واسطه ثروت هنگفت خانوادگی اش با ویکتوریا صارم دختر صارم الدوله (فرزند ظل السلطان) ازدواج […]

چهارشنبه 22 اکتبر 2014 - 19:49

مرگ حسن اکبر. حسن اکبر متولد ۱۲۸۹ش فرزند سردار معتمد و از نسل دوم خاندان حکومتگر «اکبر» به شمار می رفت. پدرش و پسرعموهای پدرش از پیشگامان فراماسونری در گیلان و از منحرف کنندگان مشروطه گیلان بودند. حسن اکبر به واسطه ثروت هنگفت خانوادگی اش با ویکتوریا صارم دختر صارم الدوله (فرزند ظل السلطان) ازدواج کرد. او از اعضای لژ فراماسونری مزدا بود و توسط میرزاکریم خان رشتی به محمدرضاشاه معرفی شد و در ۴ دوره مجلس شورای ملی از سوی گیلان نماینده بود. او ۲ دوره سناتور انتخابی و ۴ دوره سناتور انتصابی بود و با دربار پهلوی دوم ارتباط بسیاری داشت و همچنین «مشاور دربار شاهنشاهی» نیز بود. به شدت اهل عیاشی بود و پایه ثابت بازی های شبانه محمدرضا پهلوی بود. او جانش را بر اثر کثرت استفاده از مواد مخدر در ۳۰ مهر ۱۳۵۷ از دست داد. (۱۳۵۷ ش) (آیت‌الله العظمی شهید حاج ملامحمد خمامی، ص۲۷۰؛ روزنامه کیهان، ش۱۰۵۹۳، دوشنبه ۱ آبان ۱۳۵۷، ص۲؛ شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، ج۱، ص۱۶۹؛ رجال پارلمانی ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ص۱۳۰٫)

ارسال دیدگاه

enemad-logo