مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ - Saturday 13 Apr 2024
محتوا
تقویم تاریخ گیلان – ۳۱ اردیبهشت

تقویم تاریخ گیلان – ۳۱ اردیبهشت

انتشار هفته نامه ارزشی و اسلامی «محقق» در رشت. محقق ارکان رسمی اتحادیه مسلمین گیلان بود که به سرپرستی دکتر محمدباقر محقق در رشت منتشر می شد. دکتر محقق مسئولیت اتحادیه مسلمین گیلان را نیز برعهده داشت. این اتحادیه با حمایت معنوی آیت الله کاشانی رهبر نهضت ملی نفت، در رشت شکل گرفت. این جریده […]

چهارشنبه 21 می 2014 - 23:32

انتشار هفته نامه ارزشی و اسلامی «محقق» در رشت. محقق ارکان رسمی اتحادیه مسلمین گیلان بود که به سرپرستی دکتر محمدباقر محقق در رشت منتشر می شد. دکتر محقق مسئولیت اتحادیه مسلمین گیلان را نیز برعهده داشت. این اتحادیه با حمایت معنوی آیت الله کاشانی رهبر نهضت ملی نفت، در رشت شکل گرفت. این جریده را مذهبی و سیاسی می دانند که با گرایش کاملاً اسلامی منتشر می شد. (۱۳۳۰ش- ۱۵شعبان ۱۳۷۰ق)

ارسال دیدگاه

enemad-logo